La problemàtica per la subestació elèctrica avança

15.05.2014

Direcció General de l’Energia obre un expedient informatiu per estudiar la problemàtica existent amb la subestació elèctrica de Vilanova del Camí, pel cost que suposa per a les empreses aquesta instal·lació que no està funcionant però se’n fa pagar un rescabalament.

La Comissió d’Urbanisme i mobilitat de la UEA, la CUMA, ha estat treballant les darreres setmanes recollint informació sobre la problemàtica existent per la subestació elèctrica Anoia, ubicada a Vilanova del Camí. Gràcies a aquestes accions ara l’administració es fa seu el problema.

Les empreses que s’instal·len a la comarca pateixen un greuge comparatiu respecte altres territoris en tant que se’ls fa pagar un rescabalament per la connexió a la xarxa elèctrica derivat de la construcció de la subestació elèctrica de Vilanova del Camí fa més de 5 anys. Com que aquest rescabalament provoca la pèrdua de competitivitat dels polígons industrials de la comarca de l’Anoia en front d’altres territoris, la CUMA entén que aquest cost no l’ha d’assumir la comarca ja que la subestació es va construir mitjançant un acord entre ENDESA i INCASOL i ara són les empreses a les que se’ls fa pagar la instal·lació.

Tenint això en compte i sense oblidar que la subestació encara no està en funcionament, la CUMA ha estat recollint informació per tal de solucionar aquest important greuge i ha aconseguit que Direcció General d’Energia obriri un expedient informatiu per tal d’estudiar la problemàtica a més del compromís del Conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, de vetllar per què aquest tema s’acabi resolent.

La UEA recull les problemàtiques individuals
Des de la Unió Empresarial de l’Anoia s’informa a totes les empreses instal·lades al territori i que es vegin afectades per aquest rescabalament, que si volen presentar una queixa per fer pressió davant de l’administració poden trucar a la UEA on els prendrem nota i ho tramitarem juntament amb la resta de queixes d’altres empreses.

Igualment poden informar-nos de problemes amb el subministrament elèctric derivat d’aquesta subestació i el seu rescabalament totes aquelles empreses que vulguin instal·lar-se al territori i se’ls exigeixi aquest import.

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.