La sectorial UEA immobiliaris treballa en les noves mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer

15.01.2019

La Unió Empresarial de l’Anoia, en línia amb la seva estratègia i missió de treball per dinamitzar els sectors econòmics, va organitzar una conferència per parlar de quines són les mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer arrel que recentment entrés en vigor el Reial Decret Llei que introdueix molts canvis que afectaran a arrendadors i arrendataris.

La conferència, titulada “Mesures Urgents en Matèria d’Habitatge i Lloguer” va a anar a càrrec de l’advocada especialista en dret immobiliari, Rosalia Marcet i va estar organitzada per la sectorial UEA immobiliaris.

Contractes de lloguer més llargs, una de les mesures

La sessió informativa es va centrar en les novetats que ha comportat el Reial Decret Llei 21/2018 de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer (BOE 304, de 18 de desembre). Entre altres novetats, la més rellevant és que els contractes de lloguer seran més llargs: s’amplia el termini de pròrroga obligatòria dels contractes d’arrendament d’habitatge de 3 a 5 anys (o 7 anys si l’arrendador és persona jurídica) i s’allarga el termini de pròrroga tàcita d’1 a 3 anys.

Pel que fa a la fiança, en el moment de la signatura del contracte, l’arrendador no podrà exigir al nou inquilí un aval, al marge de la fiança, que excedeixi en dos mesos la renda mensual de lloguer, tret que es tracti de contractes de llarga durada. A més, s’estableix que les despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte seran a càrrec de l’arrendador, quan sigui persona jurídica (empresa o societat).

A més, amb aquest nou decret, es torna al principi de llibertat de pacte en arrendaments d’habitatge de superfície superior als 300m2 o de renda inicial superior a 5,4 vegades al salari mínim interprofessional. També s’introdueix el límit a l’actualització per l’IPC en contractes per renda reduïda -concepte nou introduït en l’article 18- i pel que fa a les modificacions fiscals i tributàries s’estableix l’Exempció de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (AJD) a la subscripció de contractes d’arrendament d’habitatge per a ús estable i permanent.

Properament, la sectorial UEA immobiliaris convocarà noves formacions adreçades als professionals del sector immobiliari, ja que des dels seus inicis de constitució organitza mensualment, diferents píndoles formatives sobre normatives i temes d’actualitat que afecten el sector immobiliari.

UEA immobiliaris: visibilitat i formació del sector de l’Anoia

Aquestes sessions són totalment gratuïtes i obertes a professionals que hi vulguin participar. Fins ara, s’hi ha tractat diversos temes com l’ocupació il·legal d’habitatges, les novetats de contractació i venda immobiliària introduïdes pel llibre VI del Codi Civil Català, les plusvàlues en la compravenda d’immobles, les accions a tenir en compte en la compra-venda de finques rústiques, com afecta el nou RGPD al sector immobiliari, entre altres.

UEA immobiliaris treballa per la millora i visibilitat del sector a la comarca. Agrupa a una trentena d’empreses del sector ubicades a la comarca i, des de la seva constitució a l’any 2016, realitza accions dirigides al sector i també edita i publica la revista especialitzada en habitatges “L’Espai Immobiliari de l’Anoia”, la única revista immobiliària de la comarca.

 

 

 

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.