La tercera sessió online organitzada per la UEA resol dubte sobre la normativa laboral derivada de la Covid-19

23.04.2020

En el marc del cicle de píndoles temàtiques online que organitza la UEA, es va realitzar la tercera sessió, sota el títol: “Situació i normativa laboral derivada de la Covid-19”. Javier Ibars, director de relacions laborals i assumptes socials a Foment del Treball Nacional va ser l’encarregat de resoldre els dubtes i preguntes de les empreses anoienques.
Ibars va parlar de les darreres normatives laborals aprovades respecte la Covid-19, com gestionar les baixes, el permís retribuït recuperable, la suspensió i extinció de contractes originats per la pandèmia, l’adopció de mesures de flexibilització interna, entre altres temes.
La seva intervenció va començar afirmant que la normativa laboral derivada de la Covid19 està “en permanent evolució, amb canvis de criteris constantment i això és evident i lògic que generi incertesa i molts dubtes entre els empresaris”. Ibars també va afegir que, des del seu parer, molts decrets aprovats són poc clars, amb mancances i difícils d’assumir per part de les empreses. En aquest sentit, des de Foment del Treball, amb el suport de la UEA i altres patronals, s’estan treballant un seguit d’esmenes per presentar davant al govern central, amb l’objectiu que es revisin els decrets esmenats i es rectifiquin o modifiquin si s’escau.
Expedients de Regulació Temporals
Com a xifres globals Ibars va informar que “actualment hi ha 680.000 treballadors a Catalunya afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació. I el 95% dels ERTOS són per causa major”. La majoria d’aquests han estat acceptats per silenci administratiu positiu al no rebre resposta en 5 dies hàbils, i ara, segons va explicar el ponent, “l’administració laboral està contestant totes les sol·licituds aprovades per silenci administratiu positiu, i les empreses rebran en 8 o 9 dies la resolució expressa amb el número d’expedient”.
Pel que fa als ERTOS, i segons els recents decrets publicats, hi ha hagut algunes novetats, com el Decret 15/2020, que permet aplicar ERTOS fins i tot en activitats considerades essencials, i en empreses que fan una diversificació d’activitats.
El director de relacions laborals i assumptes socials a Foment del Treball Nacional també va afegir que recentment s’ha aprovat una nova mesura que estableix que pot haver-hi revisió d’ertos aprovats (ja sigui per silenci administratiu o no) en període posterior a l’estat d’alarma. En aquest sentit, “si la administració determina que la causa presentada per l’empresa no es suficient o creu que no té cap connexió amb la Covid19, pot tirar enrere l’ERTO”, encara que sigui mesos després de la seva aprovació, i pot comportar grans infraccions per l’empresa.
En relació als treballadors temporals afectats per ERTO, segons el ponent, es suspèn el còmput del contracte temporal, i quan es reprengui l’activitat es tornarà a computar.
Baixes, IT per a treballadors d’una zona confinada i acomiadaments
Al llarg de la sessió online Javier Ibars també va parlar del permís retribuït recuperable i de les baixes. Per Ibars la recuperació de les hores durant els 15 dies que es va decretar el confinament total, excepte serveis essencials, s’hauria de poder resoldre d’alguna altre manera, com prorrogar la recuperació de les hores fins a finals del 2021, i no fins a finals d’aquest any com estableix el reial decret.
El ponent també va comentar que encara no s’ha resolt la situació dels treballadors de fora de la Conca d’Òdena que treballen dins la zona confinada. En aquest sentit, va assegurar que des de Foment, d’acord amb la UEA, s’ha presentat una reclamació per fer extensiva la incapacitat temporal amb efectes retroactius a aquest col·lectiu encara sense una situació legal laboral que els empari.
Un altre tema tractat van ser els acomiadaments. Javier Ibars va recordar que “les empreses afectades per ERTOS no poden acomiadar durant un període de 6 mesos un cop finalitzat l’expedient d’ocupació temporal”. Segons el ponent, “la prohibició d’acomiadar no té sentit” ja que “la immensa majoria d’acomiadaments evidentment seran relacionats amb la COVID19”. Per Ibars quan es torni a l’activitat empresarial moltes empreses estaran sobre dimensionades i hauran de readaptar les seves plantilles, i es trobaran que per una banda no podran fer acomiadaments i que els contractes temporals han quedat suspesos durant ERTO.

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.