La UEA amb la seva línia d’analitzar la situació de l’economia circular a les empreses de la comarca, llança una enquesta

20.12.2018

El futur és circular: el sistema lineal de la nostra economia -extreure, fabricar, utilitzar i eliminar- ha arribat als seus límits per l’esgotament de recursos naturals i combustibles fòssils. L’economia circular és la intersecció dels aspectes ambientals i econòmics i té per objectiu l’eficiència de la utilització de recursos, generant valor econòmic, ambiental i social. Per aconseguir-ho, l’economia circular proposa un nou model més responsable, resilient, competitiu, integrant tot a la cadena de valor i optimitzant els stocks, recursos i els fluxos de materials, energia i residus.

Davant la immediatesa i la intensitat de la transformació empresarial -que afectarà a tots els sectors econòmics- a la comarca hi ha empreses, com les adoberes i les papereres, que aquest nou model econòmic no els hi és nou, i des de sempre, han utilitzat estratègies i models de negoci que es basen en reaprofitar els recursos i utilitzar-los una vegada i una altra fins al seu esgotament; encara hi ha empreses que o bé no s’identifiquen o bé desconeixen aquest model com ho és l’economia circular.

Una enquesta per avaluar com l’economia circular incideix a les empreses de l’Anoia

En aquest sentit, conscients d’aquesta situació, des de la Unió Empresarial de l’Anoia, s’analitzarà i es farà una radiografia per conèixer quin és el grau d’integració de l’economia circular de les empreses anoienques és un nou objectiu marcat per l’entitat, amb la voluntat de de treballar colze a colze amb les empreses per acompanyar-les davant aquesta transformació, així com a la vegada, en la seva missió de vetllar per la seva competivitat de les empreses de la comarca, llança una enquesta per avaluar com l’economia circular incideix, i analitzar quin és l’estat de les empreses en aquesta matèria.

L’enquesta, adreçada a empreses petites, mitjanes i grans avaluarà l’estat, les mancances i els reptes en economia circular a l’Anoia per marcar una línia de treball i convertir-la en una comarca competitiva, sostenible i responsable amb el medi ambient. En aquest qüestionari s’avalua quin és el coneixement i la implicació que tenen les empreses en matèria d’economia circular, com incorporen la ecoinnovació, el reciclatge, com gestionen els residus, quines mesures de sostenibilitat i eficiència energètica implanten, entre altres conceptes relacionats amb el medi ambient i aquest nou model de negoci.

Des de la Unió Empresarial de l’Anoia estem recollint aquesta informació per elaborar un manual que ha de permetre, per una banda, saber com estem com a comarca, i per l’altra, posar sobre la taula reptes i possibilitats que tenim per millorar, ser més competitius, més responsables, i aprofitar l’oportunitat que representa per aconseguir estalvi i noves possibilitats de negoci. Per respondre l’enquesta, l’enllaç és el següent: http://bit.ly/2zSIZR1

L’economia circular: molt més que una oportunitat

Transformar el nostre funcionament i metodologia de treball no és una elecció. El context socioeconòmic europeu i mundial, ja ha desestimat el model lineal i totes les polítiques econòmiques i socials, ajudes, models i projectes ja s’estructuren amb aquest model. El canvi de l’economia lineal a l’economia circular és un fet i es consolidarà amb el temps. No només suposa canvis significatius a nivell social i econòmic, sinó que permet l’acceleració del creixement empresarial i una millora per a la competivitat empresarial. Amb tot això, des de la UEA es treballa amb aquesta línia per aconseguir que les empreses tinguin coneixement, acció i diàleg en aquesta matèria per anticipar-se als reptes i capturar les oportunitats que planteja aquest nou model econòmic.

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.