La UEA celebra una jornada per exposar com acreditar-se professionalment

01.12.2021

Prop d’una trentena d’empreses de diversos sectors i persones treballadores de la comarca han assistit a una jornada virtual organitzada per la Unió Empresarial de l’Anoia amb l’objectiu de posar sobre la taula en què es basen i quins beneficis tenen els processos d’Acreditació de Competències Professionals per a empreses i treballadors.

Els processos d’Acreditació de Competències Professionals són uns procediments que permeten acreditar oficialment les competències professionals de les persones, adquirides per l’experiència professional i la formació no formal al llarg de tota la seva vida. En aquest sentit, aquest procés permet que les persones que tinguin experiència laboral, però els hi manca acreditació oficial, ara puguin obtenir-la gràcies a aquest procediment.

Els beneficis que aporta l’acreditació d’aquestes competències són diversos: per a una banda, per a les persones treballadores, els hi permet tenir un reconeixement al saber fer, una nova oportunitat per adquirir titulació que no es va assolir per abandonament escolar anterior, la persona pot capitalitzar la seva experiència professional i obtenir un títol d’FP o CP i també, pot mantenir-se al seu lloc de treball, principalment en professions regulades; d’altra banda, pel que fa a les empreses, aquests processos permeten millorar el capital humà de les empreses mitjançant la qualificació i així, la competitivitat i la productivitat, evitar l’intrusisme professional impedint que persones exerceixin sense qualificació, entre altres.

A grans trets, aquest procés permet dignificar les ocupacions i millorar el grau de professionalitat, incrementant a la vegada, el número de població activa qualificada, un fet que permet millorar la percepció del capital humà. A més, la qualificació disminueix el risc d’exclusió social, aportant oportunitats d’ocupació per a la societat.

Aquesta jornada ha anat a càrrec de Manuel Rosillo, president de la Comissió de Foment del Treball Nacional i Iris Molina, responsable del Departament de Coneixement i Formació Professional de Foment del Treball Nacional.

La jornada ha finalitzat amb un torn obert de dubtes i preguntes per part de les empreses. Les persones assistents han valorat molt satisfactòriament la celebració d’aquesta jornada que els ha permès descobrir i entendre el funcionament d’aquest procés, així com dels beneficis directes que pot representar per a les empreses i persones treballadores.

Aquesta acció està subvencionada pel MEFP, la Unió Europea – Next Generation EU i Foment del Treball Nacional.

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.