La UEA crea la Comissió d� Urbanisme i Mobilitat

27.02.2012

La UEA ha creat la comissió d´urbanisme i mobilitat , una comissió que té per objectiu la de ser un òrgan consultiu en temes urbanístics i de mobilitat que afectin la Comarca i que està integrada per un equip multidisciplinari de professionals, gremis i col•legis professionals.

En el moment de la constitució , la comissió ha quedat integrada pel Col•legi d´Enginyers Industrials, Cambra de Comerç, Gremi de Constructors i promotors d´obres de la Comarca de l´Anoia, Gremi de Blanquers , Gremi de Fusters, Gremi d´Instal.ladors, Col.legi d´Arquitectes, Col•legi d´Aparelladors, Col•legi d´Enginyers Tècnics, Col•legi d´Apis, Agrupació Tèxtil Fagepi i diversos professionals independents membres de Junta de la UEA.

D´entre els objectius de la comissió hi ha, a part del més rellevant que és el de ser un referent de consulta per qualsevol projecte públic o privat, és el d´oferir als professionals un lloc de reunió i d´intercanvi d´idees i de foment de la cooperació entre diferents sectors comarcals en temes urbanístics i d´infraestructures.

La comissió ja ha començat a treballar en vàries temàtiques com l´ampliació del termini llicències d�obres municipals que apliquen els Ajuntaments, les connexions de la variant de la Ronda Sud d� Igualada per connectar amb la Ronda del Rec, la normativa ITE ( Inspecció d´edificis de més de 40 anys ) o
Projecte d�oficina urbanística comú Conca d� Òdena, que permetria unificar criteris i tenir un únic interlocutor en projectes que afectin a més d´un municipi.
Així mateix la Comissió ja s´ha posat en contacte amb els Ajuntaments de la Comarca per a posar-se a la seva diposició en tos aquells temes vinculats al POUM, Pla Director o altres temes urbanístics.

Les comissions assessores de la UEA són òrgans consultius i d´assessorament que s´estructuren en funció de diferents àrees temàtiques. Els seus objectius són els de ser una mitjà dinàmic de participació dels socis en la gestió dels diferents projectes que duu a terme l´entitat i consultiu per als propis òrgans de govern de l´entitat i per a altres organismes i entitats externs. Actualment estan plenament actives la Comissió d´Urbanisme i la Comissió TIC.

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.