La UEA dona a conèixer les eines per a les empreses per facilitar la implantació dels plans d’igualtat

19.12.2019

La Unió Empresarial de l’Anoia va organitzar una sessió informativa dirigida a les empreses per tal de donar a conèixer i exposar les obligacions de les empreses en matèria d’igualtat. Aquesta sessió va comptar amb la presència de més d’una trentena de responsables de recursos humans d’empreses de diversos sectors de la comarca que tenen més de 50 treballadors.

Recentment, s’ha produït una ampliació del Reial Decret Llei 6/2019, per la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones en l’ocupació. En aquest sentit, les empreses que disposen de més de 50 treballadors a les seves plantilles estan obligades a implantar els Plans d’Igualtat. Es tracta d’un conjunt de mesures, per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i per eliminar la discriminació de sexe.

Els plans d’igualtat fixen els objectius que es volen assolir, les estratègies que s’han d’adoptar i les accions concretes per aconseguir-los, així com sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius proposats. La diagnosi és l’etapa crucial en el procés d’elaboració d’un pla d’igualtat: una diagnosi complerta i exhaustiva assegurarà l’efectivitat del pla d’acció i, per tant, l’erradicació de les desigualtats en l’empresa o organització. Aquest primer pas permet conèixer quina és la situació en igualtat d’oportunitats d’homes i dones en l’organització. A partir dels resultats d’aquesta anàlisi, es realitzarà el disseny del pla, que incidirà en els àmbits on la diagnosi hagi detectat desigualtats.

Paula Arias, gerent de la Unió Empresarial de l’Anoia, va posar de manifest que aquesta jornada sorgia arrel del passat Fòrum de Recursos Humans on els responsables de departaments de recursos humans varen exposar la seva inquietud sobre la necessitat que les empreses de més de cinquanta treballadors tinguin un pla d’igualtat implantat abans del març de 2020.

La presentació de la jornada va anar a càrrec de Javier Ibars, Director del Departament de Relacions Laborals i Afers Socials de Foment del Treball Nacional. Ibars va afirmar que “malgrat la matèria estigui sobreregulada, la part més important és l’aplicació efectiva d ela norma. L’empresa té la responsabilitat d’aplicar la norma, però les administracions públiques han de proveir d’infraestructures que facilitin la seva aplicació, com per exemple, residències, llars d’infants, millora de les carreteres i els transports públics, redisseny dels horaris escolars, entre altres”. Ibars va concloure dient que “S’ha de tractar a les negociacions col·lectives, ja que es tracta d’un tema de competitivitat, de captar el talent sense importància que siguin homes o dones”.

D’altra banda, la jornada també va comptar amb la intervenció de Misi Borràs, advocada laboralista i sòcia de Garrigues, qui va destacar que la normativa intensifica les mesures d’igualtat, fomenta la corresponsabilitat, introdueix mesures de transparència en matèria salarial, elimina els estereotips de gènere, vol fomentar l’arribada de més dones a càrrecs directius, però que sobretot “el Pla d’Igualtat ha d’estar fet, però implantat a les empreses i amb indicadors avaluables. Hi ha sancions previstes pel fet de no tenir o de tenir i no aplicar els plans d’igualtat”, va destacar.

Per altra banda, Paula Mattio, de Mehrs consultoria va ressaltar que el Pla d’Igualtat és “una responsabilitat compartida entre tota l’empresa, per tant, ha de respondre al moment actual de la companyia”. Mattio va exposar les matèries concretes que ha de recollir la diagnosi del Pla, així com per exemple, que ha de quedar molt ben explicat el procés de contractació i selecció perquè no sigui per causes discriminatòries de gènere; que la formació s’ha de negociar i especificar si ha de ser dins o fora de l’horari laboral: que hi ha d’haver conciliació personal, laboral i familiar i que en les condicions de treball, hi ha d’haver transparència respecte als tipus de contracte i a les jornades que existeixen a les empreses, entre molts altres aspectes.

Aquesta jornada va estar coorganitzada per la Unió Empresarial de l’Anoia i Foment del Treball Nacional.

 

 

 

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.