La UEA elaborarà un gran mapeig de residus ambientals per impulsar l’economia circular

15.11.2017

La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) està decidida a impulsar projectes que ajudin les empreses de la comarca a evolucionar cap a un model de producció circular i respectuós amb el medi. És amb aquest objectiu que la UEA ha creat un Grup de Treball sobre Economia Circular integrat per representants d’empreses papereres, químiques, adoberes, tèxtils, consultories ambientals i l’Escola Enginyeria Igualada (EEI).

Després de celebrar una jornada al mes de juny i de la posterior constitució d’aquest grup de treball, ara es vol fer un pas més enllà, i engegar un ambiciós projecte pioner tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat.

El mes de novembre s’iniciarà un estudi i s’elaborarà un mapeig dels residus i d’altres recursos que generen les principals indústries de la comarca. Una experta en Enginyeria Química de la EEI serà l’encarregada de visitar les indústries i n’extraurà les dades necessàries per al projecte. L’objectiu és analitzar aquesta informació, elaborar una gran base de dades dels recursos disponibles -àcids, retalls de paper, processos tèrmics, vernissos, cendres, polietilens, logística…- i avaluar si d’altres empreses poden reaprofitar incorporant-los a la pròpia cadena productiva. Amb aquest pas, d’una banda s’aconseguiria que l’empresa A reduís la quantitat de residus que envia a l’abocador, mentre que de l’altra s’aconseguiria que l’empresa B reduís la quantitat de matèries primeres que necessita extreure de la natura per poder dur a terme els seus processos productius. Aquest exercici que també repercutirà positivament en les comarques limítrofs -el Bages, el Baix Llobregat Nord, l’Alt Penedès, l’Alt Camp, la Conca de Barberà, la Segarra i el Solsonès-, en tant que el radi d’abast d’utilització d’uns o altres recursos ambientals podrà ser tinguda en consideració per multitud d’empreses situades a escassos quilòmetres de l’Anoia.

D’altra banda, el grup de treball anoienc també participarà en un projecte d’estratègia circular a escala catalana liderat pel departament de medi ambient de Foment del Treball, i format per diverses organitzacions empresarials territorials.

Cap a una Anoia 100% Circular
La comarca de l’Anoia ja és, “per se”, un territori especialment propici a la circularitat. Les empreses papereres i adoberes de la comarca, des de sempre, han utilitzat estratègies per reaprofitar recursos i retornar-los a la natura amb el màxim respecte. Ara, aquesta consciència es vol potenciar, estenent-la al conjunt de sectors productius de la comarca.

I és que, si la globalització havia comportat la deslocalització d’empreses cap a d’altres zones del planeta, el necessari respecte al medi es presenta com una gran oportunitat perquè els territoris tornin a agafar protagonisme. Perquè passa a ser clau la proximitat d’unes indústries amb d’altres perquè la circularitat sigui possible, valoritzant així comarques com l’Anoia.

Fins a dia d’avui, el sistema productiu lineal es basa en l’ús de recursos finits i de grans quantitats d’energia, que s’usen una vegada i tot seguit es llencen. Però són multitud els indicadors que apunten que aquest model està arribant ja al límit de la seva capacitat física. Davant d’aquesta realitat, l’economia circular és una alternativa viable que ja està donant resultats econòmics d’allò més positius arreu.

Davant d’aquesta constatació, i davant la necessitat empresarial de créixer constantment, es té clar que l’evolució cap a un model circular possibilita que es conciliï l’objectiu de créixer i de mantenir els recursos dins el cicle el màxim de temps possible, tenint en compte el context global de limitació de recursos. L’economia circular, doncs, permet fusionar la voluntat de creixement amb fer un ús més eficient dels recursos i, per tant, el respecte al medi.

De fet, segons dades del principal “think-tank” especialitzat en la matèria, l’Ellen Macarthur Foundation, l’economia circular a Europa pot arribar a generar el doble de beneficis que el model actual i es pot traduir en un augment del PIB de 7 punts percentuals. A més, permetria reduir un 32% el consum de matèries primeres i un 50% el nombre d’emissions.

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.