La UEA immobiliaris celebra una sessió sobre la prevenció del blanqueig de capitals

16.07.2019

Alguns sectors del sistema econòmic poden ser utilitzats per blanquejar capitals (que poden procedir tant d’activitats il·legals, com de legals, però ocultes a Hisenda). Per evitar-ho, la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capital regula certes obligacions, actuacions i procediments que s’han de complir.

Un d’aquests sectors econòmics és l’immobiliari. La Unió Empresarial de l’Anoia, a través de la sectorial anomenada UEA Immobiliaris, ha organitzat una sessió per abordar aquesta qüestió. Amb el títol “Les noves obligacions en prevenció de blanqueig de capital i finançament de terrorisme”, els professionals immobiliaris de la comarca han conegut de primera mà quines obligacions els imposa aquesta nova normativa atès que afecta al seu sector empresarial. La sessió va anar a càrrec de Gemma Ramoneda i Edgar Sánchez,, assessors jurídics i experta en blanqueig de capitals, de Tarinas Consulting.

La normativa de Prevenció del Blanqueig de Capitals (LPBC) regula certes obligacions, actuacions i procediments que hauran de complir els subjectes obligats, és a dir, les persones físiques i jurídiques a les quals la norma imposa determinades obligacions de cura i control respecte dels seus clients. El nou reglament de la llei diferencia les obligacions pel volum de les empreses. Per exemple, les empreses amb menys de 10 treballadors i que facturin menys de dos milions d’euros a l’any tenen unes obligacions més reduïdes. La nova normativa també endureix les sancions adaptant els límits sancionadors als llindars màxims establerts per la normativa de la UE.

Algunes de les noves obligacions que regula la llei són l’obligatorietat de nomenar un representant davant el SEPBLAC (Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals), la identificació i coneixement dels seus clients i les seves activitats, formar al personal perquè coneguin les obligacions i d’aquesta manera sàpiguen identificar operacions sospitoses, disposar d’un manual de procediments i una auditoria anual de les mesures implantades per un expert extern -reconegut pel SEPBLAC- que haurà de comunicar a aquesta unitat que l’ha realitzat.

En aquest sentit, els promotors immobiliaris i aquelles persones o entitats que exerceixen activitats d’agència, comissió o intermediació en la compravenda de béns immobles són subjectes obligats per l’article 2.1.1 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i de Finançament del Terrorisme.

 

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.