La UEA signa un acord amb CESCE

21.03.2023

La Unió Empresarial de l’Anoia signa un conveni amb l’empresa asseguradora Cesce per tal d’establir un vincle de col·laboració entre ambdues parts per tal que les empreses associades a la UEA puguin beneficiar-se de l’accés preferent a serveis per a la prevenció de la morositat, la monitorització i gestió dels riscos i del suport al finançament; i també, es desenvoluparan diverses accions com jornades, conferències, seminaris o sessions informatives i formatives sobre aquests temes esmentats i que són d’interès per al teixit empresarial.

Cesce és una empresa especialitzada en la cobertura del risc de crèdit, és la primera empresa asseguradora del seu sector que ha desenvolupat un conjunt d’eines per a la gestió integral del risc comercial, que posa a disposició dels seus clients, instruments per a millorar la gestió del risc en cartera i per a identificar clients potencials, amb criteris de solvència. Tanmateix, CESCE és l’ECA espanyola (ECA) i com a tal, gestiona en exclusiva l’assegurança de crèdit i d’inversions per compte de l’Estat, cobrint els riscos polítics, comercials i extraordinaris associats a la internacionalització de les empreses espanyoles de 1971.

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.