Legislació general

08.04.2020

*Novetats destacades del recent Real Decret Llei 15/2020 de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries en matèria d’economia i treball

*RD Llei 11/ 2020 pel que s’adopten determinades mesures urgents en matèria treball agrari. En la seva disposició final primera es modifica el Reial Decret del passat 21 de març que preveia atorgar la baixa per malaltia comuna als treballadors de serveis essencials residents en municipis afectats pel confinament de la Conca d’ Òdena.

*Publicació al BOE, l’ Ordre SND 323/2020 a dia 5 d’abril: estableix que deixen sense efecte les restriccions previstes (confinament perimetral) pels municipis d’ Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí , que van ser decretades per en data 12 de març de 2020.

*Real Decret Llei 10/2020 de 29 de març, publicat aquesta mitja nit, pel que es regula el permís retribuït recuperable per a les persones treballadores dels serveis no essencials, i en el que es defineix els considerats serveis essencials

*Real Decreto 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de març, en el què es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID

*Real Decreto 8/2020, 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid19 (Resum del Reial Decret en el document adjunt)

*Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.