L’empresa i la indústria responsables amb el medi ambient: L’Economia Circular, la Transició Energètica i els Objectius de Desenvolupament sostenible

05.06.2020

Des de l’òptica empresarial cada vegada es fa més palès que el nostre ecosistema tant dels negocis com l’industrial, forma part d’un entorn molt més global en el què la interacció amb el medi ambient i l’efecte i retorn que d’ell s’obté és tan cabdal i estratègic per l’empresa com ho són els proveïdors, les matèries primeres i els clients.

Les empreses són cada vegada més conscients que necessitem formar part d’un ecosistema empresarial que a banda de global i tecnològic sigui just, eficient i sostenible per aconseguir productes, serveis i solucions d’alt valor afegit, amb preus competitius i respectuosos amb el planeta. Per això cal un entorn preparat, unes empreses atentes i disposades al canvi, un capital humà qualificat, format i en reciclatge permanent, i unes infraestructures i uns recursos que permetin aquest avenç, posant el focus una nova troika: Economia Circular, Transició Energètica i Objectius de Desenvolupament Sostenible (els ODS). I és en aquesta línia que es treballa el compromís medi ambiental des de la UEA, com a entitat i al costat de les empreses de la comarca, per a que puguin conèixer, incorporar i aplicar.

Objectius de desenvolupament sostenible

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) son un programa global de les Nacions Unides que formen part de l’Agenda 2030 i que tenen com a objectiu donar resposta desafiaments actuals de la humanitat. Estan organitzats al voltant de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i 169 fites.

Des de la UEA sabem que les empreses estan començant a encarar la seva estratègia empresarial tenint en compte aquests eixos i els nous horitzons pel planeta i per això els volem fer costat, per poder orientar-les PIMES a l’adopció dels principis de sostenibilitat, fomentant-ne la responsabilitat i mostrar-ne les oportunitats, accelerar la implantació l’Agenda 2030 a les empreses, aconseguint una economia local d’impacte positiu per a les persones i el medi ambient.

El compliment d’aquests objectius, i la seva incorporació en l’estratègia empresarial permet, a més, estalvi de costos, aliances entre actors i empreses amb una mateixa aposta, més possibilitat de contractació (també en el sector públic per l’increment de la contractació verda), una millora en la reputació de l’empresa i augment de la confiança en la marca, avançar-se a les normatives ara voluntàries però obligatòries en un futur i l’accés a nous segments de mercats claus en l’economia del futur, una revolució econòmica a favor de la sostenibilitat, adaptar-se ara per a no quedar-se enrere.

Els dos grans eixos per a poder assolir les fites dels ODS són la Transició Energètica i l’Economia circular.

Transició energètica i economia circular

“Es parla molt de canviar el model de generació d’energia i de producció de la societat actual, i és clau fer-ho des de la perspectiva, tan necessària, de la sostenibilitat i la reducció de l’impacte ambiental del nostre actual sistema productiu. El panorama actual i futur ens obliga a redireccionar el model energètic cap a una generació de l’energia més local i de dimensions humanes que no hipotequin el valor de les nostres terres. És per aquest motiu que cal impulsar una implantació racional d’energies renovables que repercuteixin justament sobre el territori generant riquesa sostinguda i diversificació econòmica. Una transformació que per esdevenir realitat necessita multiplicar les xarxes de col·laboració i cooperació, en la generació, producció i el consum. És un canvi de model que ens ha d’involucrar a tots, productors i consumidors”. Ricard Vizcarra, ambientòleg.

“La gestió en cicles dels materials és una exigència del planeta. Europa té escassetat de matèries primeres, les ha d’importar, i també disposa de poc espai per fer-hi abocadors. Però, a més, ja fa molts anys que se sap que al planeta, o ens hi adaptem o desapareixem, nosaltres, no el planeta”. Josep Castelltort Panadès, biòleg.

“Una economia que preservi i millori el capital natural, respectant els cicles biològics dels recursos renovables i controlant el consum dels no renovables; que optimitzi l’ús dels productes, components o recursos en el cicle productiu, mantenint el seu valor i la seva utilitat el màxim de temps possible; i, per últim, que minimitzi (i reverteixi) els efectes sobre la salut i l’entorn que es puguin produir. Evidentment, l’esforç que suposa el canvi de paradigma per a les empreses impacta tant en el seu funcionament intern com en la forma d’entendre el seu posicionament al món, però també pot reportar avantatges i beneficis a mig i llarg termini. Això pot esdevenir en nous llocs de treball, en nous clients i mercats potencials, i en una major diferenciació i reputació de la marca. D’altra banda, l’optimització en l’ús de materials i recursos està directament relacionada amb una reducció de costos i també en la reducció de riscos d’abastiment, en dependre menys dels mercats de matèries primeres”. Alba Bala, dra. en Ciències Ambientals i investigadora sènior a la Càtedra UNESCO de Cicle de vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF

Des de la Unió Empresarial de l’Anoia, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, l’Economia Circular i la Transició Energètica són tres dels eixos estratègics principals amb què es vol encarar l’acompanyament i la innovació empresarial, per una comarca i unes empreses resilients i responsables.

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.