Les empreses de l’Anoia xifren en prop de 23 MEUR les pèrdues econòmiques provocades per la crisi del coronavirus

14.09.2020

Davant la incertesa que es presenta per al món empresarial en la temporada de tardor, des de la Unió Empresarial de l’Anoia s’ha realitzat una nova enquesta a les empreses de la comarca per conèixer quin és l’impacte econòmic que ha generat el coronavirus en l’actualitat. En aquest sentit, l’entitat afirma que a més, un dels altres objectius d’aquesta enquesta és la seguir demanant i fent pressió als governs, català i central, per tal de complir les necessitats i mesures que calen per a les empreses i les persones treballadores de l’Anoia.

Aquesta enquesta –que ha tingut una mostra de 119 empreses- l’ha respost empreses de tots els sectors i poblacions de la comarca.

Les empreses reprenen la seva activitat

Les empreses de l’Anoia viuen una lenta i progressiva represa de la seva activitat. Pel que fa a la situació i a la gestió de l’organització, el 34,5% de les empreses enquestades afirma estar treballant al 100%; mentre que el 33,6% entre el 75 i el 100%, el 19,3% entre el 50% i el 75% i el 6,7% està operant menys del 25%.

D’altra banda, segons la tendència de l’empresa o negoci, el 73,9% afirma que mantindrà els i les treballadores de la seva organització, mentre que el 18,5% afirma que -si la situació no millora o empitjora- té previst disminuir el nombre de treballadors i treballadores, i el 7,6% de les empreses afirma que augmentarà el nombre de contractacions a la seves plantilles.

El 65,2% de les empreses enquestades afirma haver presentat un ERTO només pels mesos d’estat d’alarma

Segons les dades més recents publicades per l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya –en data 1 de juliol 2020-, en quant al nombre d’Expedients de Regulació Teporals d’Ocupació, hi ha un total de 1.575 expedients, afectant a 10.324 persones. D’aquests, per causa major són 1.512 (9.370 persones treballadores) i per causes de procediments administratius d’extinció de contractes de treball (acomiadaments col•lectius), de suspensió temporal de contractes, entre altres, són63 expedients i 954 persones treballadores.

Segons les dades de l’enquesta, el 52,1% de les empreses enquestades s’han acollit a un ERTO; el 44,5% afirma que no i la resta de les empreses, es planteja presentar un altre ERTO.

En el cas de les empreses que sí s’han acollit a un ERTO, el 65,2% ho han fet només pels mesos d’estat d’alarma. El 22,7% afirma que han presentat un ERTO per baixa productivitat i el 12,1% de les empreses, han presentat un nou ERTO per més de 6 mesos.

A més, les empreses que s’han acollit a un ERTO, el 56,9% de les empreses opina que ja s’ha incorporat tota la plantilla. El 38,5% afirma que ho ha fet parcialment, i la resta expressa que la seva plantilla encara no s’ha incorporat a la feina.

Pel que fa a si les empreses tenen previst incorporar alguna mesura de regulació de reorganització del seu personal, ja siguin mesures com la flexibilització, el teletreball, l’aplicació de torns… El 44,5% afirma que no té previst continuar aplicant cap mesura de regulació, mentre que el 22,7% afirma que sí.

8.951 aturades registrades

Segons les últimes dades del Servei d’Ocupació de Catalunya, la comarca de l’Anoia registra un agost negatiu en quant a termes d’ocupació. En aquest sentit, la comarca ha registrat 8.951 persones aturades, el que suposa un augment de 266 respecte el mes anterior. A l’Anoia hi ha, a dia d’avui, 1.765 persones aturades més respecte l’any 2019, el que suposa un augment del 24,6%. A més, la comarca de l’Anoia lidera la taxa d’atur de la demarcació de Barcelona amb un 16% de la població activa.

Les empreses enquestades quantifiquen prop de 23 MEUR en pèrdues com a mínim

Si ens endinsem a termes més econòmics, les empreses quantifiquen l’impacte econòmic que ha tingut el coronavirus des del març fins l’actualitat. Així, les empreses enquestades quantifiquen les pèrdues en 22.743.000 MEUR.

El 34,5% de les empreses enquestades afirma no haver rebut cap finançament

Un dels protagonistes d’aquesta pandèmia a nivell econòmic i empresarial són les mesures de finançament per a les empreses. El 48,7% de les empreses enquestades afirma haver rebut crèdits ICO, el 14,3% l’ajuda d’autònoms i d’altres mesures i ajuts de finançament que han rebut les empreses anoienques segons aquesta enquesta han estat en menor mesura: préstecs (4,2%), ajudes del Govern de la Generalitat (4,2%), Ajudes del Govern Estatal (3,4%), ajudes municipals (2,8%) i avals (1,7%). En canvi, el 34,5% de les empreses enquestades afirma no haver rebut cap finançament.

La crisi de la COVID-19: oportunitat per identificar noves oportunitats de negoci i ser més competitives i tecnològiques

Tanmateix, un altre dels protagonistes d’aquesta crisi ha estat l’innombrable xifra d’iniciatives solidàries i de cooperació empresarial per fer front a la COVID-19; així com també, d’empreses que han canviat la seva línia de producció o de negoci per fabricar mascaretes, respiradors, pantalles i tants altres productes necessaris per a la població i el món sanitari davant aquesta pandèmia mundial.

En aquest sentit, el 58,8% de les empreses enquestades afirma que aquesta situació li ha comportat un replantejament del seu model de negoci. A més, les empreses també apunten que l’impacte de la COVID-19 ha suposat per a l’empresa o negoci, la implantació d’alguna d’aquestes accions. En aquest sentit, per ordre d’opcions més reiterades, les empreses exposen que la COVID-19 els hi ha permès identificar noves oportunitats de negoci, reorganitzar els processos productius, aplicar el teletreball i invertir en la implantació de la transformació digital a l’empresa. Fets que connoten que les empreses de l’Anoia intenten i fan tot el possible per revertir la situació i convertir-la en oportunitat per ser més competitives i tecnològiques.

Tanmateix, les empreses també han puntuat i medit amb indicadors l’impacte de la COVID-19 a l’empresa o negoci. En aquesta línia, les empreses indiquen que pel que fa al nivell de facturació de l’empresa, el 54,6% valora que el coronavirus ha tingut un molt alt (27,7%) / alt (26,9%) nivell d’impacte i el 19,3%, un impacte mitjà a la seva empresa.

Pel que fa a la rentabilitat de l’empresa o negoci, el 58% de les empreses afirma que el coronavirus ha tingut un molt alt (31,9%) / alt (26,1%) nivell d’impacte i el 15,1%, un impacte mitjà. En quant a productivitat, les empreses expliquen que el coronavirus ha tingut un nivell mitjà – alt (72,3%) d’impacte a la productivitat de la seva empresa o negoci. El coronavirus també ha tingut un nivell mitjà – alt d’impacte a l’hora de realitzar inversions de l’empresa o negoci. En aquest sentit, el 65,5% així ho contempla.

En canvi, pel que fa a l’impacte del coronavirus en el deute de l’empresa o negoci, el 49,5% afirma que quasi no ha afectat, mentre que la resta, afirma que sí. En el nivell de liquidesa de l’empresa o negoci, l’impacte de la COVID-19, el 53,5% de les empreses puntuen baix l’efecte, mentre que la resta, opina el contrari. Pel que fa al grau d’internacionalització, el 79% de les empreses enquestades afirma que quasi no han tingut aquest impacte.

Les empreses de l’Anoia posen nota davant la incertesa

Tanmateix, des de l’entitat també s’ha preguntat obertament a les empreses que valoressin l’estat actual de la seva empresa del 0 al 5, sent 0 la puntuació més baixa. En aquest sentit, el 51,3% han puntuat amb un 3 l’estat actual de la seva empresa, el 21% amb un 2 i el 16,8% amb un 4.

Pel que fa a l’hora de valorar el grau de confiança respecte com serà la situació d’aquí un any, les empreses han posat nota a la incertesa i a com preveuen com serà la seva respectiva situació. Així mateix, el 52,1% de les empreses aprova la situació (el 34,5% de les empreses han puntuat la situació amb un 3, el 13,4% amb un 4 i el 4,2% amb un 5). I la resta, no ho veu amb confiança (el 47,9%). En canvi, en quant a les expectatives de vendes al segon semestre d’aquest 2020 (juliol – desembre), el 37% de les empreses enquestades opina que disminuiran, el 28,6% que es mantindran, el 15,1% que augmentaran i la resta, no ho sap.

Les empreses també han indicat com ha afectat l’actual crisi en quant a l’activitat de gestió de la seva empresa o negoci. En aquest sentit, les opcions i efectes més reiterats per les empreses són les següents: la crisi ha fet que les operacions de l’empresa siguin més difícils (49,5%), els clients han cancel•lat comandes (49,5%), s’ha reduït la inversió dels nous processos productius (23,5%) i han augmentat les condicions de pagament dels seus clients (21%). A més, les empreses també diuen que han hagut de baixar els preus (18,5%) i que no tenen futures comandes (16%).

La reducció de les quotes que l’empresa abona a la Seguretat Social, la reducció d’impostos o la flexibilització laborals, claus per a sortir de la crisi

En conclusió, com a mesures i accions que les empreses reclamen a l’administració per fer front a la crisi econòmica i empresarial generada pel coronavirus, i que creuen que els ajudarà als seus negocis i empreses per sortir-ne, creuen que els servirà la reducció de les quotes que l’empresa abona a la Seguretat Social (67,2%), la reducció d’impostos (59,7%), la flexibilització laboral (47,9%), ajudes a la inversió (40,3%) i que s’allarguin els ERTOs (31,9%) són claus per a sortir de la crisi.

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.