Les necessitats de personal del sector metall en un estudi de la MICOD i la UEA

17.10.2018

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD), en el marc del projecte REINMET i en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), ha finalitzat l’elaboració d’un Estudi de Detecció de Necessitats Formatives al Metall, un informe sobre els perfils requerits i les necessitats formatives a les empreses d’aquest sector a l’Anoia. Aquest dimecres, 17 d’octubre, n’han exposat les conclusions la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Patrícia Illa, i el president de la UEA, Joan Domènech.

Necessitats de la indústria local

L’estudi s’ha dut a terme entre una cinquantena d’empreses locals, d’àmbits diversos com la fabricació de béns, els manipulats, la caldereria, la distribució, la reparació, la instal·lació o la matriceria. La pràctica totalitat de les empreses consultades coincideixen que tenen necessitat de personal i els perfils més demandats són, majoritàriament, els d’operari i tècnic intermedi i, en menor mesura, els de tècnic superior. A més, un 82% de les empreses tenen previsió de contractació i, la majoria d’aquestes, voldrien fer-ho en el termini d’un any. La seva voluntat és, en un 60%, optar per contractes indefinits.

L’estudi, però, destaca que els perfils disponibles al mercat ara mateix no són suficients per a cobrir la demanda d’aquestes empreses. De fet, la gran majoria d’aquells que es formen en les matèries requerides pel sector, acostumen a aconseguir un contracte en el moment en què acaben els estudis o fins i tot abans. L’estudi, doncs, posa de relleu la importància d’incentivar les vocacions professionals en l’àmbit industrial que tinguin efecte a mig i llarg termini, incidint en el grup de població en l’etapa d’educació bàsica i obligatòria, amb la voluntat de despertar un interès cap a les activitats científicotecnològiques, que sovint s’associen amb connotacions negatives. És considera imprescindible fer l’acostament del nou model d’indústria 4.0 cap als segments més joves de la població.

El president de la UEA, Joan Domènech ha valorat especialment que el projecte ReinMET s’adreci al sector del metall, un sector molt important a la comarca amb més de 300 empreses, uns 650 MEUR de xifra de negoci total i amb uns 3.500 llocs de treball implicats. Es tracta d’un sector amb una important demanda de professionals i que per tant representa una bona aposta de futur pels joves que vulguin formar-se i apostar per un sector amb futur, un bon conveni salarial i una elevada inserció. No en som prou conscients que la comarca de l’Anoia compta amb sectors industrials amb molt bona sortida professional per joves i no tan joves amb ganes de treballar i interès en aprendre.

Les empreses consultades han destacat, com els perfils més buscats, principalment els de soldador, d’operari de base, de preparador de maquinària, d’operari de centre de mecanitzat o de muntador de maquinària. En menor mesura, demanden també altres perfils, com ara torner, delineant, fresador o matricer. Aquestes conclusions han de servir des d’ara per orientar les propostes formatives a la comarca de manera més específica. De manera complementària, les empreses consultades han destacat les competències tècniques que caldria potenciar entre els seus futurs treballadors més específicament: són, per exemple, la interpretació de plànols, els coneixements de pneumàtica, hidràulica i electricitat o la utilització d’instruments de mesura. Les empreses locals valoren també aspectes com la disposició i capacitat d’aprenentatge, la responsabilitat, la capacitat de treball en equip o la flexibilitat, entre altres trets.

Conclusions de l’estudi

Illa i Domènech afirmen que aquest informe aporta dades concretes i de gran rellevància per saber cap a on cal orientar des d’ara les actuacions que contribueixin a dotar les empreses locals del metall d’un capital humà competitiu i adequat.

Entre altres conclusions i línies a explotar, han destacat la necessitat d’incentivar el pes de les dones en aquest sector, ja que ara mateix només suposen un 20% del total de treballadors al sector. I també la d’impulsar noves accions formatives específiques que formin treballadors qualificats per aquestes tasques i els ajudin a desenvolupar, més enllà dels coneixements bàsics, les competències tècniques i de base més valorades. Es proposa, entre altres, una formació modular, amb un mòdul de base que aporti coneixements genèrics i, a continuació, mòduls d’especialització. En qualsevol cas, l’estudi fa palès que, donada l’especificitat del sector, la formació ha de ser de la màxima durada i diversitat possibles.

VEURE INFORME

El projecte REINMET

REINMET és un projecte iniciat l’any 2016 per la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Odena (MICOD), els ajuntaments que en formen part, la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), el gremi local del metall i les diferents empreses del sector, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Els seus objectius passen per crear espais de col·laboració públic privada com a estratègia d’intervenció territorial en el desenvolupament econòmic local; recolzar l’activitat del sector metall per contribuir a millorar la situació econòmica, l’ocupació i la cohesió social al territori; promoure la inserció de col·lectius amb especials dificultats d’inserció laboral, com ara joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada; cobrir el dèficit de professionals en l’àrea del metall a la comarca de l’Anoia; desenvolupar una formació ajustada a les necessitats del sector que permeti als alumnes accedir a diferents oportunitats d’inserció laboral amb l’adquisició d’unes competències que responguin a les necessitats del sector; i desenvolupar un itinerari d’inserció laboral fonamentat en la formació pràctica i el contacte permanent amb les empreses del sector metal·lúrgic local.

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.