Les patronals Unió Empresarial de l�Anoia i Cecot signen un conveni de col•laboració per difondre la Reempresa

20.03.2013

El president de la Cecot, Antoni Abad , i el president d�UEA, Ramon Felip , han signat un acord de col·laboració per fer arribar el servei de Reempresa a les empreses i emprenedors que la UEA té a la comarca de l�Anoia.

La UEA aposta pel foment de l�esperit emprenedor com a generador d�ocupació, el foment de la competitivitat,la innovació i la cohesió social.

Tant la UEA, com la patronal Cecot, consideren que el Centre de Reempresa de Catalunya, que permet posar en contacte cedents i reemprenedors, és un mecanisme adequat per fomentar el creixement econòmic i disposa d�instruments per implicar les institucions, per tal de coordinar-les i possibilitar la concentració de dades, informació i coneixement sobre el procés. L�acord és un pas més cap a la consecució d�estructurar un mercat per la compra-venda d´empreses a Catalunya.

De fet, les més reputades economies del nostre entorn, han apostat fermament per un treball de col·laboració interinstitucional per fomentar la Reempresa vista la seva capacitat de generació de riquesa, innovació i ocupació a costos sensiblement inferiors als de la creació, i a un risc molt inferior.

A partir d�aquest mes de març, els emprenedors i empresaris de la UEA podran adreçar-se als diferents punts d�atenció del Centre de Reempresa on rebran assessorament tant els empresaris i empresàries que volen vendre la seva empresa com les persones reemprenedores disposades a donar-los-hi continuïtat. L�objectiu és, doncs, impulsar i estructurar la transmissió d�empreses com a via de creixement d�activitat econòmica, evitant així el tancament de negocis econòmicament viables i la destrucció d�ocupació.

Afavorir la continuïtat de les empreses

Tant important com la creació d�empreses és afavorir la continuïtat i el creixement de les ja existents. En aquest sentit, el programa Reempresa, promogut per la Cecot, és un nou model d�emprenedoria i creixement empresarial que consisteix en un mecanisme segons el qual un nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d�una companyia ja existent.

L�acord d�avui significa sumar esforços, informació i recursos per augmentar el rendiment d�un model de creixement empresarial que podria evitar el tancament del màxim nombre possible d�empreses durant el temps d�execució del programa a la província de Barcelona i salvaguardar llocs de treball, tal i com s´ha demostrat en l´últim any de projecte. En aquest context, s�oferirà assessorament i s�impartirà formació per a tots dos col·lectius, cedents d�empresa i reemprenedors, sobre les característiques dels processos de compra-venda d�empreses i l�elaboració d�un Pla de Reempresa o de cessió .

Així mateix, el projecte Reempresa es complementa amb dues guies informatives –una enfocada als empresaris i l�altra per als emprenedors- i un portal web ( www.reempresa.org ) que recull tota la informació sobre el procés de traspàs, que permet sol·licitar assessorament i que esdevé un mercat transparent a Internet on trobar l�oferta i demanda d�empreses.

Aquesta és una aposta per promoure un mercat que, tot i els reptes actuals derivats de la situació de crisi, segueix sent susceptible de generar un creixement econòmic. Per aquest motiu, es considera necessari promocionar, fomentar i facilitar la reempresa com un mitjà de supervivència del teixit empresarial actual i futur de la ciutat .

Vuitanta-una reempreses d�èxit amb una inversió total de prop més de 4.400.000€

El Centre de Reempresa de Catalunya ha aconseguit tancar des de finals de l�any 2011 un total de 81 casos de reempreses que han suposat una inversió total de prop més de 4.400.000€ i que es distribueixen, per sectors de la manera següent: 33% de reempreses d�èxit en el sector comerç ; 11% a reempreses d�indústria ; 31% pertany al sector serveis i un 25% de la inversió de les reempreses d�èxit pertany al sector de l´hostaleria .

La distribució territorial d�aquestes reempreses amb èxit és un 76% de la província de Barcelona , un 10% de la província de Lleida , un 8% pertanyen a la província de Girona i un 6% a la província de Tarragona .

És evident que tota economia dinàmica i innovadora provoca una mortaldat corrent i habitual d�empreses per gestió deficient, pèrdua de mercats, problemes personals, discrepàncies societàries, obsolescències diverses o per no tenir successió. Moltes empreses fracassen en la seva trajectòria, no per falta de viabilitat econòmica, sinó perquè no es pensa en la seva transmissió com una alternativa de continuïtat. I així ho demostra el 24% dels casos d�empreses cedents que s�han adreçat al Centre de Reempresa de Catalunya, que ho han fet per jubilació del cedent. En el 31% dels casos el motiu és el canvi de negoci del cedent i en el 11% el canvi de domicili . Altres motius per cedir l�empresa són la impossibilitat de portar el negoci (19%), la malaltia (10%) o les desavinences amb els socis (2%).

 

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.