Manifest de la UEA davant la crisi provocada per la COVID-19

12.05.2020

11 de maig de 2020

Des de la Unió Empresarial de l‘Anoia, entitat comarcal que integra PIMES i autònoms de la Comarca de l’Anoia i davant la crisi ocasionada per la Covid 19, agreujada al nostre territori amb l’aplicació d’unes mesures molt més estrictes de seguretat degudesel confinament dels municipis de la Conca d’ Òdena, volem donar veu a les demandes dels nostres empresaris i autònoms amb l’objectiu depal•liar les greus conseqüències ocasionades tant a nivellsocial com econòmic per aquesta pandèmia.

La Comarca del’Anoia és eminentment industrial, amb gent emprenedora i gran capacitat peradaptar-se als canvis, d’aquí l’alt nombre d’iniciatives emprenedores que han sorgit durant la crisi de la Covid19: empresestèxtils que handiversificat la producció fabricant material sanitari, agrupacions deprofessionals dedicats ala impressió digitalque s’han unit per crear material de protecció, iniciatives TICsorgides per promoure el comerç o el negoci, també entre els nostres professionalsautònoms… Aquestes, entre moltes altres iniciatives, demostren el caràcter emprenedor i les ganes de tirar endavant de les nostres empreses, però amb això no n’hi ha prou i les mesures aplicades pel Govern fins ara tampoc han estat suficients.

Empresaris, autònoms i professionals de la comarca de l’Anoia, de forma unitària, urgent i imminent, reclamemal governque es tingui en consideració la situació critica d‘aquest territori i s’apliquin mesures de protecció especials i prioritàries per a les empreses afectades per aquesta situació, especialment a la Conca d’Òdena.

Així, MANIFESTEM que:

– Les mesures aplicades fins ara per a les empreses i autònoms no són suficients

– Cal que totes les administracions municipals, autonòmiques i els Governs treballin per atorgar les màximes facilitats a les PIMES i autònoms

– Cal que el Govern negociï amb la UE nous ajuts per les empreses ique arribin al nostre territori

– Urgeix l’aplicació d’un Pla especial per la industria local que promogui el suport a la industria i vetlli per la capacitació i el recolzament de nostres empreses i que tingui en compte les diverses necessitats segons sectors i dimensions d’empreses.

I per això EXIGIM:

1. Solució pels treballadors de fora de la Conca que treballen a la zona confinada Després de quasi dos mesos des de la data del confinament de la Conca d’ Òdena ( 12 de març de 2020) encara no s’ ha resolt la situació dels treballadorsde fora de la Conca que treballen a la zona que va estar doblement confinada. Des de la Unió Empresarial reclamem al Govern d’Espanya i al de Catalunya una solució urgent que resolgui la situació d’ aquests treballadors.

2. Menys burocràcia i més agilitat Cal reduir la burocràcia administrativa i agilitzar la gestió dels tràmits per accedir als ajuts generats per la Covid 19, tant de les pimes com dels autònoms. Necessitem ajudes directes, cupons o partides específiques per fer front a aquesta crisi.

3. Ajuts directes per als autònoms Les mesures aprovades pels governs espanyol i català no són suficients per al col•lectiu d’autònoms, ni tenen en compte les seves necessitats específiques. La majoria tancaran previsiblement amb pèrdues i no podran afrontar la seva recuperació només amb préstecs, ja que l’endeutament no serà assumible per la major part dels casos . Des de la UEA exigim posar en marxa definitivament un pla d’ajuts directes destinats aaquests col•lectius, un dels mes afectats per la crisi.

4. Ajudes i una estratègia de país pel turisme i restauració Hem de ser conscients,a més, que la restauració, l’hostaleria i el turisme tenen un pes important en l’economia comarcal, i la majoria d’aquests establiments vanestar tancats per Real Decret al considerar-se no essencials i en conseqüènciahan de tenirajudes i facilitats administratives per sobreviure en els propers mesos així com un projecte turístic a nivell de país per poder potenciar i repartir el turisme nacional arreu de Catalunya, que ajudi a deslocalitzar les zones tradicionalment turístiques cap a zones de menys densitat. Des de la UEA treballem amb un pla de xoc per aquests sector i col•lectius, i demanemuna condonació en les quotes a la Seguretat Social així com que s’agilitzi l’elaboració delProtocol únicper la cadena turística, que ha d’anar acompanyat d’ajudes i mesures de suport que els permeti reprendre l’activitat obrir amb garanties sanitàries.

5. Suport, eines i ajudes econòmiques pel comerç La base fonamental de tota economia i funcionament de municipis i ciutats es troba en el petit comerç, de proximitat. El comerç està veient amb preocupació com la seva supervivència depèn d’una activitat social i un poder adquisitiu de la població minvats per la situació generada pel COVID. Reclamem mesures i ajudes directes al petit comerç per tal que pugui subsistir, ajudes econòmiques i també eines i estratègies per poder mantenir-se oberts i facilitats per obtenir els elements de protecció i seguretat que els calen per poder complir amb les garanties sanitàries necessàries.

6. Préstecs ICO Els tràmits d’estudi, valoració i validació per a la concessió dels crèdits ICO són excessivament llargs.Els crèdits ICO no estan arribant als empresaris. Si aquestes ajudes arriben tard significarà la mort de moltes empreses i la pèrdua de llocs de treball. Per tant exigimagilitat i que es posin els mitjans necessaris pel seu desbloqueig i que s’elimini o es rebaixi l’interès que les entitats financeres en demanen.

7. Innovació i Digitalització Des de la UEA considerem que ara mes que mai cal donar suport a la innovació empresarial, augmentar i facilitar la inversió de la innovació i acompanyar a les empreses en el procés de digitalització amb eines, assessorament i suport econòmic. Les empreses han de poder comptar amb ajudes, cupons o programes que acompanyin i financin aquesta aposta. Per això deman¬em que la sol•licitud d’aquests Cupons, com els de I+D i Industria 4.0, s’avancin i es puguin demanar de forma immediata per tal que les nostres Pymes puguin participar-hi i avançar ja que si es mantenen els calendaris dels altres anys serà massa tard. Igualment és imprescindible finalitzar el desplegament de les xarxes de telecomunicacions d’alta capacitat. Les necessitats de cobertura mòbil i internet de banda ampla, en un moment en què el teletreball i la gestió remota d’empreses, d’equips i maquinària és no només una necessitat sinó una obligació.

8. Teletreball i conciliació familiar La flexibilitat que ara mateix han d’oferir les empreses per tal que els treballadors amb infants i joves a càrrec puguin compaginar la seva vida laboral amb la familiar (treballant des de casa, amb remot, combinant feina i fills…) està tenint una repercussió directa sobre la capacitat, la rendibilitat i el funcionament de les empreses ja que no es poden treballar les hores contractuals ni fer-se amb la qualitat i la rigorositat que es necessita. La comprensió és plena ja que no podem descuidar les necessitats dels infants ni de les famílies, però és urgent trobar una solució a aquesta situació. Reclamem ajudes per a guarda d’infants o mesures i serveis per tal que el teletreball pugui ser el treball a distància que hauria de ser i no el caos actual. El govern ha de poder garantir les necessitats dels més menuts sense que tot l’esforç de temps i diners recaigui únicament en els pares i les empreses.

9. Subministraments energètics És un dels costos fixes per a les empreses que ara mateix podrien ser una eina d’ajuda. Demanem una reducció i flexibilitat en els costos de subministraments i serveis de les empreses, com l’energia, gas… tant per a les empreses i autònoms.

10. ERTOS Cal que el govern treballi en un plad’ adaptació per a les empreses afectades per ERTOS un cop finalitzi l’estat d’alarma, ja que hauran d’encarar el procés de tornada amb tota la plantilla, després d’estar pràcticament inactives i amb un volum de feina mínim (o nul). Cal preveure una tornadaprogressiva.És igualment necessaricondonar la Seguretat social dels treballadors afectats per l’ERTO .

11. Informació clara i concreta Les mesures del desconfinament arriben tard i a comptagotessense marge de temps perquè els sectors implicats perquè puguin preparar-se.Aquesta és la tònica habitual del Govern i reclamem que s’informi amb marge de temps suficient i s’estableixi un protocol concret que ofereixi credibilitat als establiments i empreses.

12. Tests accessiblesper tots els treballadors Cal que el govern posi a disposició de les empreses els tests i que es distribueixen de manera generalitzada per tal que els treballadorsaccedeixin als seus llocs de treball amb la màxima seguretat, ja que sense aquestes garanties l’activitat no es pot reprendre amb normalitat .

13. Ajudes per La Conca, la més afectada Exigim que es prengui en consideració l’excepcionalitat de la població i les empreses de la Conca doblement confinada, situació per la qual van patir un impacte econòmic molt important agreujat per la no represa de l’activitat econòmica i la situació vigent. A diferència d’altres territoris, la Conca d’Òdena va viure molts més dies de bloqueig i nul•la activitat amb una repercussió econòmica i social molt més important. Davant d’aquesta situació, que fa que les empreses arrosseguin unes necessitats més accentuades que la resta, exigim una ajuda directa a les empreses d’aquest territori i demanem a la Generalitat i a l’Estat que valorin la casuística de la Conca i impulsi mesures específiques per a fer-hi frontconsiderant-la “zona catastròfica” o similar i facilitant ajudes econòmiques directes per corregir aquesta afectació.

14. Aposta ferma i valenta per salvar el teixit empresarial Hem de salvar i reconstruir la nostra economia que en el nostre cas el conformen majoritàriament les PIMES i autònoms.És el moment que l’administració doni el suport necessari, tècnic i sobretot econòmic al nostre territori perquè el teixit empresarial pugui continuar endavant i així evitar el tancament de les empreses.

Des de la UEA ens posem a disposició per treballar, fomentant la col•laboració publico privada i sumar, però reclamem aquestes mesures i ajudes directes, valentes i fermes per poder sortir endavant.

UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA www.uea.cat

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.