Neix el Programa de Transició Energètica per acompanyar a les empreses a l’eficiència i estalvi de costos energètics

28.04.2022

La Unió Empresarial de l’Anoia seguint de prop la preocupació de les empreses i conscient de que l’alt cost energètic és una de les seves grans preocupacions, impulsa un nou projecte amb l’objectiu d’ajudar a fomentar l’estalvi de costos i l’eficiència energètica a les empreses de l’Anoia.

Per tal d’acompanyar la transició energètica que han de fer les empreses, la sectorial d’Assessors Energètics de la Unió Empresarial de l’Anoia crea aquest programa amb empreses i consultores expertes que podran resoldre i donar resposta als diversos àmbits que es contemplen en l’eficiència energètica, com serien en aquest sentit, les plaques fotovoltaiques, climatització, enllumenat, optimització de la factura, consum i recursos.

L’objectiu principal del projecte d’assessorament és poder proporcionar a les empreses que mostren interès en l’eficiència energètica, un assessorament individualitzat per poder detectar millores i ajudar a les empreses en la seva eficiència i estalvi energètic, amb els assessors experts del grup d’actius energètics.

En aquest sentit, el servei consta d’una primera visita per part de l’auditor a l’empresa per recollir informació i poder realitzar una fitxa tècnica amb objectius i propostes de millora, que quedaran reflectits en un informe inicial; i per l’altra part, concertar una nova vist a l’empresa amb l’assessor i la Unió Empresarial de l’Anoia per estudiar amb més detall l’oportunitat detectada i establir una proposta de treball.

Aquest programa neix de la detecció d’una de les inquietuds que han manifestat les empreses a l’entitat. Fins al moment, diverses empreses del territori ja s’han posat en marxa per reduir la seva petjada de carboni i per aquest motiu, han instal·lat plaques fotovoltaiques, LEDs, optimitzant la maquinària i el seu procés productiu i reduït les emissions de gasos CO2.

Des de l’entitat empresarial es fa una crida a totes les empreses a millorar els costos energètics, ser més eficients, cercar el màxim rendiment dels seus processos i ser més competitives; i a la vegada formar part d’aquest canvi i a participar en aquesta iniciativa, tot potenciant l’ODS 7 (Energia neta i assequible). Per a més informació: economiacircular@uea.cat / 93 805 22 92 (Eva Fernández)

 

Altres notícies

Anoia, patrimoni industrial – “La igualadina cotonera”

Anoia, patrimoni industrial – “La igualadina cotonera”

L'Anoia és vestigi i testimoni del seu passat industrial, territori i essència d'un imponent patrimoni industrial de llarga i reconeguda tradició, que avui dia reflecteix el que vàrem ser, el que som i el que ens projecta el futur. Des de la Unió Empresarial de...

Obligació de registre en el Registre de Productors de Producte

Obligació de registre en el Registre de Productors de Producte

Origen de l’obligació El  passat 28 de desembre de 2022 es va publicar al  BOE el nou Reial Decret 1055/2022 d'envasos i residus d'envasos, que inclou l'obligació de la Responsabilitat Ampliada del Productor per als envasos industrials i comercials, així com altres...

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.