“Notaria online”: signar escriptures davant de notari sense moure’s de casa comença a ser una realitat

12.02.2024

Article de Daniel Marchena, advocat a Maristany Abogados.

La Llei 11/2023, de 8 de maig, ens ha portat, entre d’altres novetats, canvis importants en la forma en què la ciutadania pot dur a terme determinats tràmits notarials.

De què es tracta?

Com a mesura probablment més rellevant, s’introdueix la possibilitat que els ciutadans signin escriptures públiques davant de notari de manera telemàtica, a través de videoconferència o compareixença electrònica. No cal, per tant, desplaçar-se presencialment a la notaria.

A banda d’aquesta mesura, també se n’han aprovat d’altres d’interessants, com la creació del protocol electrònic, que permet al ciutadà obtenir còpies autèntiques de les seves escriptures en format digital (i no només de les escriptures atorgades ara, sinó també de les atorgades a partir de 2007).

Com funciona?

Com a eina per gestionar aquests tràmits telemàtics, es posa a disposició dels ciutadans el Portal Notarial del Ciutadà. Per fer-lo servir, caldrà que els ciutadans s’hi registrin i compleixin determinats requisits de caràcter tècnic (necessitat de certificat digital, equip tècnicament preparat per signar per videoconferència o compareixença electrònica…).

Es pot signar qualsevol escriptura?

No. De moment, la normativa preveu la possibilitat d’atorgar únicament determinats actes notarials, entre els que s’inclou l’atorgament de pòlisses mercantils, constitució de societats i formalització de qualsevol altre acte societari (amb alguna limitació si es tracta d’aportacions al capital), o l’atorgament de poders per a plets.

Per a tota la resta d’actes que no estiguin previstos expressament a la normativa, segueix aplicant el sistema tradicional, amb la compareixença física del ciutadà.

Una normativa en vigor, però en evolució

Si bé aquestes mesures ja estan en vigor, el cert és que es tracta de canvis significatius, que s’han introduït, a més a més, de manera relativament recent (segona meitat de 2023). Per tant, la seva implantació s’ha fet de manera progressiva, i seguirà desenvolupant-se en els següents mesos.

Altres notícies

Anoia industrial i les empreses familiars

Anoia industrial i les empreses familiars

Article de Jordi Tarragona, conseller de famílies empresàries / jordi@bowfc.com En el VI Fòrum Empresarial de l’Anoia, organitzat per la UEA, per presentar l’informe econòmic “Anoia Industrial” realitzat el passat 29 de novembre es va recordar que la primera indústria...

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.