Nous sectors emergents de l´Anoia

08.07.2011

El passat divendres la UEA va organitzar un nou esmorzar UEA que va portar per títol Nous Sectors Emergents a l´Anoia, l´acte va comptar amb les ponències d´Efraín Larrea, coordinador de logística de MCRIT i Josep París President de la Comunitat de Regants del Canal Segarra Garrigues.

Efraín Larrea, membre de l´Institut Ignasi Villalonga, va parlar de la necessitat de potenciar els ports mediterranis per poder competir amb Europa, Larrea va explicar que el tràfic mundial de contenidors es molt superior d´Europa a Àsia que d´Europa a Amèrica, actualment 18 milions de contenidors d´Àsia viatgen cap al Nord d´Europa i no passen pels ports mediterranis. L´estratègia de l´Eix Mediterrani es basa, doncs, en reforçar l´estratègia logística. Segons Larrea, de cara al 2020, el retard en el desenvolupament de les infraestructures en la zona sud pot incrementar les ineficiències i pot provocar que el tràfic en la zona Nord segueixi creixent i que per tant les infraestructures de la zona Sud quedin en menys quota. L� actual desequilibri de fluxes de mercaderies en el sistema europeu de transport genera ineficiències de funcionament i mediambientals, però el preu de l´augment del petroli i les mesures mediambientals poden implicar la recerca de rutes més curtes i , és en aquest cas, que la zona Sud se�n pot veure beneficiada . Cal adoptar mesures per equilibrar fluxos i emissions i això vol dir que el tràfic a la nostra zona pot augmentar i el Port de Barcelona se´n pot beure beneficiat, canalitzant gran part d´aquest tràfic. Larrea va explicar que estratègia d´ampliació actual del Port serà de 10 milions de contenidors, però haurem d´anar a buscar aquests contenidors i per això necessitarem infraestructures. Caldrà potenciar el tren que tindrà un paper cabdal en l Eix Mediterrani i a la vegada caldrà crear grans centres logístics (Ports Secs). Larrea va comentar que amb l´ampliació del Port de Barcelona s´ha estudiat la possibilitat d´ubicar un Port Sec a l ´Anoia.
Per la seva banda, Josep París, President de la Comunitat de Regants del Canal Segarra Garrigues va parlar de la importància i repercussions d�aquesta gran infraestructura hidràulica dissenyada per crear 70.150 noves hectàrees de regadiu a les comarques catalanes de la Noguera, la Segarra, el Pla d´Urgell, l�Urgell, el Segrià i les Garrigues, beneficiant 17.000 regants d�una setantena de municipi, amb la implantació d´un reg modern i pressuritzat. Les obres van començar-se l�any 2002, i s�espera que l�obra estigui totalment enllestida el 2014. París va explicar que es tracta d´un projecte que haurà durat 30 anys i que ha d´esdevenir “ el rebost de Catalunya”.
El President de la Comunitat de regants va comentar que el Canal generarà paral.lelament el naixement d´una indústria transformadora agroalimentària. A Catalunya produïm un 40% del què consumim i això amb el canal ha d´augmentar. París ha dit que el cost de l´aigua ha de quedar superat pel seu valor i que a la vegada les explotacions esdevindran empreses agrícoles amb capacitat per a reconvertir els seus cultius i generar dues collites anuals.
Per finalitzar, Ramon Felip va explicar que l� Anoia ha de ser logísitica i en aquest sentit ens hem de convèncer tots.

 

Altres notícies

La UEA signa un acord amb CESCE

La UEA signa un acord amb CESCE

La Unió Empresarial de l'Anoia signa un conveni amb l'empresa asseguradora Cesce per tal d’establir un vincle de col·laboració entre ambdues parts per tal que les empreses associades a la UEA puguin beneficiar-se de l’accés preferent a serveis per a la prevenció de la...

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.