Nous sectors emergents de l´Anoia

08.07.2011

El passat divendres la UEA va organitzar un nou esmorzar UEA que va portar per títol Nous Sectors Emergents a l´Anoia, l´acte va comptar amb les ponències d´Efraín Larrea, coordinador de logística de MCRIT i Josep París President de la Comunitat de Regants del Canal Segarra Garrigues.

Efraín Larrea, membre de l´Institut Ignasi Villalonga, va parlar de la necessitat de potenciar els ports mediterranis per poder competir amb Europa, Larrea va explicar que el tràfic mundial de contenidors es molt superior d´Europa a Àsia que d´Europa a Amèrica, actualment 18 milions de contenidors d´Àsia viatgen cap al Nord d´Europa i no passen pels ports mediterranis. L´estratègia de l´Eix Mediterrani es basa, doncs, en reforçar l´estratègia logística. Segons Larrea, de cara al 2020, el retard en el desenvolupament de les infraestructures en la zona sud pot incrementar les ineficiències i pot provocar que el tràfic en la zona Nord segueixi creixent i que per tant les infraestructures de la zona Sud quedin en menys quota. L� actual desequilibri de fluxes de mercaderies en el sistema europeu de transport genera ineficiències de funcionament i mediambientals, però el preu de l´augment del petroli i les mesures mediambientals poden implicar la recerca de rutes més curtes i , és en aquest cas, que la zona Sud se�n pot veure beneficiada . Cal adoptar mesures per equilibrar fluxos i emissions i això vol dir que el tràfic a la nostra zona pot augmentar i el Port de Barcelona se´n pot beure beneficiat, canalitzant gran part d´aquest tràfic. Larrea va explicar que estratègia d´ampliació actual del Port serà de 10 milions de contenidors, però haurem d´anar a buscar aquests contenidors i per això necessitarem infraestructures. Caldrà potenciar el tren que tindrà un paper cabdal en l Eix Mediterrani i a la vegada caldrà crear grans centres logístics (Ports Secs). Larrea va comentar que amb l´ampliació del Port de Barcelona s´ha estudiat la possibilitat d´ubicar un Port Sec a l ´Anoia.
Per la seva banda, Josep París, President de la Comunitat de Regants del Canal Segarra Garrigues va parlar de la importància i repercussions d�aquesta gran infraestructura hidràulica dissenyada per crear 70.150 noves hectàrees de regadiu a les comarques catalanes de la Noguera, la Segarra, el Pla d´Urgell, l�Urgell, el Segrià i les Garrigues, beneficiant 17.000 regants d�una setantena de municipi, amb la implantació d´un reg modern i pressuritzat. Les obres van començar-se l�any 2002, i s�espera que l�obra estigui totalment enllestida el 2014. París va explicar que es tracta d´un projecte que haurà durat 30 anys i que ha d´esdevenir “ el rebost de Catalunya”.
El President de la Comunitat de regants va comentar que el Canal generarà paral.lelament el naixement d´una indústria transformadora agroalimentària. A Catalunya produïm un 40% del què consumim i això amb el canal ha d´augmentar. París ha dit que el cost de l´aigua ha de quedar superat pel seu valor i que a la vegada les explotacions esdevindran empreses agrícoles amb capacitat per a reconvertir els seus cultius i generar dues collites anuals.
Per finalitzar, Ramon Felip va explicar que l� Anoia ha de ser logísitica i en aquest sentit ens hem de convèncer tots.

 

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.