Patronals catalanes de pimes insisteixen en la necessitat de centrar tots els esforços en establir les mesures necessàries per superar la sequera a Catalunya

07.03.2024

Patronals catalanes de pimes del Consell Territorial de la Pime (CTP) s’han subscrit al posicionament que Foment del Treball va fer públic el passat dilluns. Destaquen que les restriccions d’aigua s’han convertit en la principal preocupació de les pimes pels efectes que això comporta a nivell productiu, i insisteixen que cal centrar tots els esforços en establir les mesures necessàries per superar la sequera a Catalunya.

Entitats que formen aquest Consell consideren urgent la posada en marxa d’un seguit de mesures que han d’ajudar a superar aquesta crisi, defugint de mesures coercitives i estigmatitzadores del teixit empresarial que lluny d’ésser la causa de l’actual situació d’extrema sequera que vivim, passa per ser part de la solució, mitjançant la col·laboració publicoprivada.

Descarregar Comunicat de Foment del Treball sobre la sequera

Comissió de l’aigua de la UEA

Per tal de fer front a la situació actual que viuen les empreses -ja que la sequera amenaça al teixit industrial i empresarial-, la Unió Empresarial de l’Anoia ha creat una comissió que compta amb representants d’empreses i diferents sectors econòmics del territori (metall, paper, curtits, química, medi ambient…); totalment oberts i predisposats a col·laborar en aquesta situació d’emergència, i vetllar perquè aquesta crisi no afecti ni al teixit empresarial ni a les persones treballadores.

Aquestes propostes han estat compartides amb el CTP (Consell Territorial de la Pime) per tal de generar en un únic document i lobby conjunt per tal de tenir la representació empresarial mes forta i representativa de Catalunya.

Des de la Comissió de l’Aigua de la UEA s’han llistat propostes a curt i llarg termini com la creació d’una Comunitat d’Empreses per a la Reutilització de l’Aigua; l’aprofitament de l’aigua de la depuradora; acompanyar i assessorar a les empreses amb els seus plans d’automatitzar els processos on es fa servir l’aigua i ser més eficients; destacar i donar visibilitat a les empreses que estan fent un gran esforç per l’estalvi de l’aigua; conscienciar als ajuntaments que és important utilitzar les aigües dels seus municipis que actualment no es fan servir -com ara l’escolament o l’aigua dels pous; demanar la millora i capacitat de la depuradora de Vilanova del Camí, valorar la connexió del Polígon Industrial Les Comes d’Igualada amb la depuradora dels adobers; demanar avantatges fiscals al govern per a les indústries -per a la regeneració, reutilització i depuració-; promoure xarxes d’aigua reutilitzades i regenerades de la depuradora per a tornar-la a reutilitzar; l’aprofitament de les aigües freàtiques per a la indústria; donar visibilitat als casos d’èxit i donar a conèixer solucions i així poder incentivar l’aplicació a la indústria; i la necessitat d’ajudes econòmiques per a la indústria per combatre l’impacte que crearà aquesta nova crisi que ho és la manca d’aigua, entre altres solucions i propostes que es treballaran des d’aquesta comissió, ja que aquesta comissió pretén ser una taula, no tan sols per al pla d’emergència de la sequera, sinó que vol ser un element clau que treballi per poder garantir aigua per al sector industrial i de retruc, per a la societat.

En l’actualitat, recentment, la comissió ha anat realitzant reunions amb diferents consistoris de la comarca per valorar mesures; també s’està valorant un acord amb el Clúster de l’Aigua (Catalan Water Parnership) per acompanyar les empreses del territori a realitzar una diagnosis d’eficiència i millora dels processos d’aigua dins la indústria; i treballar en aquest sentit, en diverses propostes i accions per presentar a la Generalitat, conjuntament amb altres sectors econòmics i associacions empresarials. L’objectiu en general és que el teixit empresarial estigui preparat per la situació, a curt, mitjà i llarg termini.

Sobre el Consell Territorial de la Pime de Foment

El Consell Territorial del Pime de Foment del Treball està composat per les organitzacions territorials de Catalunya, organitzacions que han nascut com a iniciativa dels empresaris i les empresàries de cada territori i que democràticament han escollit els seus representants i òrgans de govern amb la finalitat de treballar per la defensa dels seus interessos, especialment els de les més petites. Un referent empresarial de proximitat per a les empreses catalanes format pels interlocutors econòmics amb les administracions, per promoure el desenvolupament econòmic i humà de cada territori.

Amb la força de les organitzacions territorials de Foment del Treball, el Consell treballa per generar xarxa per al creixement del teixit empresarial català.

Les organitzacions signants són les següents:

 • AGRUPACIÓ INDUSTRIAL DEL BAIX VALLES (AIBV)
 • ASOCIACIÓ EMPRESARIAL de L’HOSPITALET I BAIX LLOBREGAT (AEBALL)
 • ASSOCIACIÓ COMARCAL EMPRESARIS DEL BERGUEDÀ (ACEB)
 • ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE MANLLEU (AEM)
 • ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL COMARQUES DE L’EBRE (AECE)
 • CECOT
 • CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL DE BARCELONA (CEB)
 • CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL PROVINCIA DE TARRAGONA (CEPTA)
 • CONFEDERACIÓ D’ORGANITZACIONS EMPRESARIALS DE LLEIDA (COELL)
 • CONSELL EMPRESARIAL D’OSONA (CEDOSONA)
 • CONSELL INTERSECTORIAL EMPRESARIS SABADELL I COMARCA (CIESC)
 • FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS I GREMIS EMPRESARIALS DEL MARESME (FAGEM)
 • FEDERACIÓ D’ORGANITZACIONS EMPRESARIALS DE GIRONA (FOEG)
 • FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDES (FEGP)
 • FEDERACIÓ PROVINCIAL D’EMPRESARIS DE COMERÇ DE LLEIDA (FECOM)
 • UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA (UEA)
 • UNIÓ EMPRESARIAL INTERSECTORIAL – CERCLE D’EMPRESARIS (UEI)
 • UNIÓ INTERSECTORIAL D’EMPRESARIS DE LA GARROTXA (UIEG)
 • UNIÓ INTERSECTORIAL EMPRESARIAL DEL RIPOLLES (UIER)

 

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.