Primers tràmits per gestionar la demanda col·lectiva per l´avaria de telèfon i internet

26.05.2015

La UEA ha començat els primers tràmits per a presentar una reclamació conjunta en relació a l’avaria de telefonia i internet que van patir desenes d’empreses de la comarca.

El primer pas és gestionar les indemnitzacions que han de rebre les empreses per la interrupció temporal del servei de telèfon i internet. En aquest sentit, i tal i com estableix l’article 15 de la carta de drets de l’usuari dels serveis de comunicació electrònica, l’operador haurà d’indemnitzar per a la interrupció temporal del servei telefònic, amb una quantitat que serà almenys igual a la major de les següents:

– El promig de l’import facturat per tots els serveis interromputs durant els tres mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel temps que hagi durat la interrupció

– Cinc vegades la quota mensual d’abonament vigent en el moment de la interrupció, prorratejat pel temps que va durar la interrupció.

En cas d’ interrupció del servei d’accés a internet, també hi ha el dret a una compensació: l’operador haurà de compensar amb el retorn de l’import de la quota d’abonament i altres quotes fixes prorratejades pel temps que hagués durat la interrupció.

Per tal de poder gestionar les indemnitzacions la UEA necessitarà la documentació següent de cada empresa:

-còpia del contracte

-còpia del NIF

-còpia de l’escriptura de constitució de la societat –en el seu cas- o DNI del titular del contracte de telefonia

-les factures dels darrers 5 mesos

-determinar exactament el calendari d’afectació.

Aquest tràmit, no exclou que cada empresa sol·liciti la responsabilitat per danys a través d’un advocat de confiança, o, si es considera oportú, l’advocat de la patronal anoieca). Per aquest tràmit cada empresa haurà de determinar documentalment i fefaentment els danys i pèrdues de negoci.

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.