Primers tràmits per gestionar la demanda col·lectiva per l´avaria de telèfon i internet

26.05.2015

La UEA ha començat els primers tràmits per a presentar una reclamació conjunta en relació a l’avaria de telefonia i internet que van patir desenes d’empreses de la comarca.

El primer pas és gestionar les indemnitzacions que han de rebre les empreses per la interrupció temporal del servei de telèfon i internet. En aquest sentit, i tal i com estableix l’article 15 de la carta de drets de l’usuari dels serveis de comunicació electrònica, l’operador haurà d’indemnitzar per a la interrupció temporal del servei telefònic, amb una quantitat que serà almenys igual a la major de les següents:

– El promig de l’import facturat per tots els serveis interromputs durant els tres mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel temps que hagi durat la interrupció

– Cinc vegades la quota mensual d’abonament vigent en el moment de la interrupció, prorratejat pel temps que va durar la interrupció.

En cas d’ interrupció del servei d’accés a internet, també hi ha el dret a una compensació: l’operador haurà de compensar amb el retorn de l’import de la quota d’abonament i altres quotes fixes prorratejades pel temps que hagués durat la interrupció.

Per tal de poder gestionar les indemnitzacions la UEA necessitarà la documentació següent de cada empresa:

-còpia del contracte

-còpia del NIF

-còpia de l’escriptura de constitució de la societat –en el seu cas- o DNI del titular del contracte de telefonia

-les factures dels darrers 5 mesos

-determinar exactament el calendari d’afectació.

Aquest tràmit, no exclou que cada empresa sol·liciti la responsabilitat per danys a través d’un advocat de confiança, o, si es considera oportú, l’advocat de la patronal anoieca). Per aquest tràmit cada empresa haurà de determinar documentalment i fefaentment els danys i pèrdues de negoci.

Altres notícies

La UEA signa un acord amb CESCE

La UEA signa un acord amb CESCE

La Unió Empresarial de l'Anoia signa un conveni amb l'empresa asseguradora Cesce per tal d’establir un vincle de col·laboració entre ambdues parts per tal que les empreses associades a la UEA puguin beneficiar-se de l’accés preferent a serveis per a la prevenció de la...

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.