Professionals de recursos humans posen en valor la nova cultura empresarial enfocada a la humanització d’empreses i persones treballadores

03.03.2021

La Covid-19 ha posat sobre la taula nous reptes i noves maneres de treballar a les empreses i persones treballadores. Per abordar aquesta qüestió i detectar les necessitats que tenen les empreses anoienques en aquest sentit, la Unió Empresarial de l’Anoia va organitzar una trobada amb el col·lectiu de professionals especialitzats en l’àrea de recursos humans com la formació, el coaching, les ETTS, entre altres serveis relacionats en aquesta àrea.

Durant la trobada, els professionals de recursos humans van destacar que en l’actualitat, el seu rol agafava un paper important juntament amb el director de l’empresa. Un nou model on els responsables de l’àrea de recursos humans hi juguen un paper important: les seves funcions ja no es basen només en fer nòmines, altes, selecció de personal… Sinó que a més, també s’ha transformat en acompanyar als líders i veure quines polítiques i canvis s’han d’incorporar a les organitzacions perquè hi ha una transició cap a la humanització d’empreses i persones treballadores.

En aquesta línia, van exposar que la pandèmia obria la porta a una nova cultura empresarial, on pren importància nous valors, hàbits i reptes i el creixement continu, cap a una humanització d’empreses i persones treballadores. A més, van fer especial èmfasi que els models d’organització interna han d’evolucionar, pensant amb els treballadors i les seves necessitats, sobretot per les noves generacions perquè tenen una altra mentalitat.

Els assistents exposen els avantatges i inconvenients del teletreball

Durant la pandèmia, el teletreball ha sigut clau per a moltes empreses i persones treballadores per poder realitzar la seva funció laboral -ja sigui pel confinament dur, la manca d’espais a l’oficina o la conciliació familiar, entre altres aspectes- i per tant, com a mesura i resposta de treballar a les empreses a causa de la Covid-19. Els assistents van exposar els avantatges i inconvenients del teletreball. Com a avantatges, van afirmar que el teletreball facilita que hi hagi menys desplaçaments, l’optimització del temps, poder assistir a més reunions, millora la conciliació familiar i que resulta més econòmic per a les empreses.

No obstant això, com a inconvenients van explicar que s’ha de posar límits i establir horaris, poder separar la feina de la vida quotidiana, la manca de contacte i relació amb totes les persones de l’equip i que el teletreball no està fet per a tothom, atès que hi ha persones que necessiten una rutina. A més, van destacar que el teletreball sí ha vingut per quedar-se, però no de la mateixa manera que s’està utilitzant actualment, sinó d’una manera més regulada i conciliadora.

Perfils que no es troben

Els experts en recursos humans van apuntar que tot i la situació dramàtica d’atur que assoleix la comarca, continua havent-hi perfils que cerquen les empreses i no es cobreixen, i que en aquest sentit, costa trobar el talent que busca en concret l’empresa, principalment, tècnics, professionals del manteniment i perfils STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

El perfil que cerquen les empreses no encaixen amb les persones i perfils acadèmics que estan disponibles. En aquesta direcció, els assistents van afirmar que s’ha de formar al gruix de persones que estan a l’atur per cobrir les ofertes de feina, i crear sinèrgies i aliances entre les empreses i l’educació per incorporar aquests perfils al món laboral, reinventant-los.

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.