Prop de 400 persones treballadores s’han format amb la Unió Empresarial de l’Anoia al 2019

28.01.2020

La Unió Empresarial de l’Anoia fa un balanç molt positiu del seu compromís per a la formació de treballadors i treballadores, i ha tancat l’any 2019 amb 22 accions formatives, fet que suposa un total de 675 hores de formació i 365 persones formades.

La formació és una eina fonamental per a la productivitat i la competitivitat de les empreses d’un territori; així com també ho és per al desenvolupament personal i professional de les persones. Per aquesta raó, un dels grans eixos i missions de l’entitat empresarial és la de potenciar, atraure i retenir el talent de la comarca: apostant d’una banda, per a la formació de professionals, autònoms/es, persones treballadores, com també desocupades; i a la vegada, donar resposta a les necessitats formatives de les empreses.

En aquest sentit, l’entitat empresarial treballa per a l’especialització de treballadors i treballadores de la comarca, organitzant cursos per sectors econòmics; però també, transversals. Tanmateix, la UEA també realitza cursos a mida de les empreses i formació executiva de qualitat als directius i directives i gerents de les empreses, per tal de donar l’oportunitat d’ampliar coneixements, al costat de casa, entre altres.

Per una banda, s’ha realitzat formació subvencionada. Aquest tipus de formació està subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i pel Ministeri de Treball i Seguretat Social. Es un tipus de formació adreçada a treballadors en actiu i gratuïtes. Durant aquest 2019 s’han realitzat diverses propostes formatives com: idiomes, comptabilitat, administració, vendes, ofimàtica, soft skills (programació neurolingüística, intel·ligència emocional, mindfulness).

I per l’altra, formació especialitzada, executiva o a mida de les empreses. En aquest cas, aquest tipus de formació ha nascut arran del treball de prospecció realitzat per la UEA durant el 2018; i on les empreses van posar de manifest la seva inquietud d’optimitzar els seus processos productius o d’estalviar costos, de gestionar el talent, les vendes, entre altres de caràcter sectorial com formació especialitzada per a empreses químiques o del sector metal·lúrgic. A tall d’exemple, algunes d’aquestes formacions han estat: eines digitals per a la millora de la productivitat, novetats comptables, sistemes integrats en la gestió de la qualitat, tècniques de tancament de vendes, d’Excel, entre d’altres.

Nous cursos 2020

Per aquest 2020, la UEA organitza i celebra noves sessions formatives, tant de pagament com subvencionades. En aquest sentit, les accions formatives que hi ha plantejades són: subvencionades (personal branding, manipulació de productes químics, mindfulness, gestió de recursos humans, programació neurolingüística, nòmines i seguretat social, coaching, comptabilitat avançada, qualitat en el servei) i pel que fa a l’especialitzada: el programa d’operacions en entorns de producció -amb la UdL com a partner-, nova ISO 45001:2018 sistemes de gestió de la seguretat i social en el treball, visual thinking, màrqueting digital i comunicació 2.0, les 12 úniques tècniques per captar clients i la creació d’equips d’alt rendiment EAR amb EADA com a partner. Per a consultar més informació i/o inscriure’s en algun d’aquests cursos: www.uea.cat o formacio@uea.cat

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.