Reforma de la Llei contra la Morositat i la llei de Serveis de Pagament

22.11.2010

PROGRAMA

 • Els canvis que ha introduït la Llei 15/2010 del 5 de juliol a La Llei 3/2004, de lluita contra la Morositat en les Operacions Comercials
 • Les conseqüències de la Llei 16/2009, de Serveis de Pagament
 • Els canvis en la lluita contra la morositat que va a introduir la reforma de la Directiva 2000/35/CE a l�octubre de 2010 (actualment en tràmit en la Eurocàmara)
  Objectius del Seminari:
  • Ensenyar les noves possibilitats en la prevenció de la morositat, reducció dels plaços de cobrament, gestió d�impagats i en el cobrament de factures que aporten els importants canvis legislatius de l�últim any i les aportacions de la nova Llei en la lluita contra la morositat aprovada el 2010
  • Exposar els perills i riscos que han aparegut amb la promulgació de la Llei de Serveis de Pagament en els deutes bancaris des de gener de 2010 i veure quines fórmules existeixen per minimitzar-los
   Dirigit a:

   Directors financers i administratius, directors comercials, directores d�administració de clients, directors de crèdit, credit managers, tesorers, cash managers, controllers, caps de comptabilitat i facturació, caps de risc, caps de cobrament, gestors de cobrament, directors i gerents de pymes així com a tots els professionals que les seves funcions i responsabilitats incideixin directa o indirectament en la gestió de cobraments de las empreses.

   Ponent: Pere Brachfield

   Professor de Crèdit Management de l�Escola d�Administració d� Empreses EAE, Professor del CEF, Centre d�Estudis Financers, i professor invitat de la Universitat Camilo José Cela, Director del Centre d�Estudis de Morosología de EAE Business School.

   Articulista i col·laborador periodístic en varis països sobre temes relacionats amb la morositat, la gestió del crèdit, el cobrament de deutes i la reclamació de impagaments.

   Lloc : Unió Empresarial de l�Anoia,

   Ctra. de Manresa 131

   08700 Igualada

   Preu : 40 € associat UEA

   80 € NO associat

   Informació i Inscripcions:

   Unió Empresarial de l�Anoia, 93 8052292 o al e-mail uea@uea.cat fax 93 8046055

   * PER MES INFORMACIÓ US ADJUNTEM PDF


 

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.