Reforma de la Llei contra la Morositat i la llei de Serveis de Pagament

22.11.2010

PROGRAMA

 • Els canvis que ha introduït la Llei 15/2010 del 5 de juliol a La Llei 3/2004, de lluita contra la Morositat en les Operacions Comercials
 • Les conseqüències de la Llei 16/2009, de Serveis de Pagament
 • Els canvis en la lluita contra la morositat que va a introduir la reforma de la Directiva 2000/35/CE a l�octubre de 2010 (actualment en tràmit en la Eurocàmara)
  Objectius del Seminari:
  • Ensenyar les noves possibilitats en la prevenció de la morositat, reducció dels plaços de cobrament, gestió d�impagats i en el cobrament de factures que aporten els importants canvis legislatius de l�últim any i les aportacions de la nova Llei en la lluita contra la morositat aprovada el 2010
  • Exposar els perills i riscos que han aparegut amb la promulgació de la Llei de Serveis de Pagament en els deutes bancaris des de gener de 2010 i veure quines fórmules existeixen per minimitzar-los
   Dirigit a:

   Directors financers i administratius, directors comercials, directores d�administració de clients, directors de crèdit, credit managers, tesorers, cash managers, controllers, caps de comptabilitat i facturació, caps de risc, caps de cobrament, gestors de cobrament, directors i gerents de pymes així com a tots els professionals que les seves funcions i responsabilitats incideixin directa o indirectament en la gestió de cobraments de las empreses.

   Ponent: Pere Brachfield

   Professor de Crèdit Management de l�Escola d�Administració d� Empreses EAE, Professor del CEF, Centre d�Estudis Financers, i professor invitat de la Universitat Camilo José Cela, Director del Centre d�Estudis de Morosología de EAE Business School.

   Articulista i col·laborador periodístic en varis països sobre temes relacionats amb la morositat, la gestió del crèdit, el cobrament de deutes i la reclamació de impagaments.

   Lloc : Unió Empresarial de l�Anoia,

   Ctra. de Manresa 131

   08700 Igualada

   Preu : 40 € associat UEA

   80 € NO associat

   Informació i Inscripcions:

   Unió Empresarial de l�Anoia, 93 8052292 o al e-mail uea@uea.cat fax 93 8046055

   * PER MES INFORMACIÓ US ADJUNTEM PDF


 

Altres notícies

La UEA signa un acord amb CESCE

La UEA signa un acord amb CESCE

La Unió Empresarial de l'Anoia signa un conveni amb l'empresa asseguradora Cesce per tal d’establir un vincle de col·laboració entre ambdues parts per tal que les empreses associades a la UEA puguin beneficiar-se de l’accés preferent a serveis per a la prevenció de la...

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.