Directori

Un hub format per empreses, professionals i patronals que aposten per la innovació i la transformació des del compromís social i econòmic amb el territori. 

Index del directori

Des de 1991, SATEC ofereix serveis d'assaigs de control de qualitat per a l'edificació i la construcció, la nostra àrea de servei habitualment està compresa a les següents comarques de Catalunya:

Província de Barcelona: Anoia (Igualada, Santa Margarida de Montbui, Piera, Masquefa, Calaf), Alt Penedès (Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia), Bages (Manresa), Baix Llobregat (Collbató, Esparreguera, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Molins de Rei), Garraf (Vilanova i la Geltrú, Sitges), Vallès Occidental. Província de Lleida: Segarra (Cervera, Guissona), Urgell (Tàrrega, Agramunt). Província de Tarragona: Conca de Barberà (Sta. Coloma de Queralt, Sarral); i també en altres poblacions d'aquestes comarques o d'altres comarques limítrofs.

Alguns dels assaigs i serveis que us podem oferir són:

 • Assaigs de formigó fresc (sèries de provetes de formigó, resistència a compressió)
 • Assaigs en biguetes de formigó (test aluminosi, extracció de mini testimonis, resistència a compressió, densitat, porositat, carbonatació)
 • Patologies en formigó armat (extracció de testimonis, assaig a compressió, carbonatació, assaigs en armadures)
 • Proves de càrrega estàtiques en forjats
 • Assaigs d'armadures d'acer (barres corrugades, malles electrosoldades)
 • Inspecció de soldadures (partícules magnètiques, líquids penetrants i visual)
 • Assaigs d'àrids, ciments, aigua i altres components del formigó (assaigs físics i químics)
 • Assaigs d'asfalts i vials (compactació de terres i zahorres, densitats, plaques de càrrega...)
 • Proves d'estanquitat a l'aigua de cobertes planes i inclinades
 • Assaigs d'estanquitat a l'aigua en tancaments de façana i finestres
 • Inspecció d'unions cargolades (parell de collament)
 • Mesures acústiques i de vibracions en edificacions i ambientals (aïllament acústic)
 • Assaigs d'aïllaments tèrmics (poliuretà projectat)
 • Assaigs gruix de recobriments ignífugs (pintura intumescent, pintura ignífuga, perlita-vermiculita projectada)
 • Assaigs de morters de ciment i lletades (parets de fàbrica, micropilots)
 • Assaigs de peces prefabricades ceràmiques i de formigó
 • Assaigs de rajoles i paviments
 • Inspecció per auscultació de pilotatges i fonamentacions profundes (mètode sònic en pilones)
 • Altres assaigs i proves de servei de l'edificació i l'obra civil

 

Forma part d’una comunitat  única i innovadora. Suma’t a la comunitat d’Associats de la UEA.