Sol·licitem la col·laboració empresarial pel projecte Anoia Circular

11.12.2017

Des de la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) hem decidit posar en marxa un ambiciós projecte sobre economia circular a l’Anoia: volem identificar els principals sobrants que generen les empreses de la comarca (residus, processos tèrmics, logístiques i maquinàries desaprofitades…) per elaborar un gran mapeig que, posteriorment, posarem a l’abast de totes les empreses perquè puguin explorar si els poden incorporar a la seva cadena productiva.

Què us demanem?

Per poder realitzar aquest projecte tan sols us demanem unes mínimes dades informatives de l’empresa, que compliarem des de la UEA mateix. Per facilitar els tràmits, als empresaris us demanem que ens proporcioneu un contacte de l’empresa amb qui poder acordar una visita (responsable de Medi Ambient, gerent, responsable de qualitat…) i que ens pugui proporcionar tota la informació necessària.

Des de la UEA en posarem en contacte amb aquesta persona i concretarem tots els aspectes de la visita, interferint el mínim possible en el dia a dia empresarial.

En què consistirà la visita?

La visita que realitzarà la tècnica en economia circular de la UEA consistirà en una recollida d’informació sobre els sobrants que genera l’empresa, i quin és el seu procés de producció (primeres matèries, maquinària, transport…).

Durant la visita, l’experta també us donarà algun consell sobre tot el que va observant, amb l’objectiu que ja pugueu implementar alguna solució circular en el vostre dia a dia, optimitzant així costos de producció.

Les empreses integrants del Grup de Treball sobre Economia Circular de la UEA ja han passat per aquest procés, i un cop fet el testeig inicial, la iniciativa s’estén al conjunt d’indústries de la comarca.

Què se’n farà de la informació?

A la Borsa de Recursos que és generarà un cop finalitzat tot el procés només hi apareixeran les dades més rellevants sobre els recursos que s’ofereixen, per tal de poder proporcionar-los una nova vida. Per tant, la UEA garantirà la privacitat de tota la informació rellevant per a la empresa.

Com el beneficiarà aquesta iniciativa?

Aquest nou projecte, ideat pel Grup de Treball en Economia Circular de la UEA i l’Escola d’Enginyeria d’Igualada (EEI), vol aconseguir tant possibles millores econòmiques en el dia a dia de l’empresa com una millora de la relació de l’empresa amb el medi ambient.

I és que, segons dades del principal think-tank especialitzat en la matèria, l’Ellen Macarthur Foundation, l’economia circular a Europa pot arribar a generar el doble de beneficis que el model actual i es pot traduir en un augment del PIB de 7 punts percentuals. A més, permetria reduir un 32% el consum de matèries primeres i un 50% el nombre d’emissions.

Però… què és tot això de la circularitat?

Actualment, el sistema econòmic està basat en un model lineal –extreure, produir, consumir i llençar–, per bé que molts dels recursos que ofereix el planeta són finits i, per tant, s’esgotaran. És per aquest motiu que volem intentar realitzar el canvi d’una economia lineal cap a una economia circular –produir, utilitzar i recuperar–, en consonància amb les directius que emanen de la Comissió Europea.

De fet, l’Anoia ja és, per se, un territori especialment propici a la circularitat. Les empreses papereres i adoberes, des de sempre, han utilitzat estratègies per reaprofitar recursos i retornar-los a la natura amb el màxim respecte. Ara, aquesta consciència es vol potenciar, estenent-la al conjunt de sectors productius de la comarca.

Una economia circular pretén allargar la vida útil de tots i cadascun dels elements i components amb els que treballa una empresa, aconseguint que els residus i d’altres recursos que deixen d’aprofitar-se siguin revaloritzats i es tornin a incorporar a la cadena productiva. Cosa que, de retruc, comporta poder reduir les matèries primeres que s’utilitzen i que són finites.

D’altra banda, també s’intenta millorar el procés de producció de manera que s’eliminin o es redueixen al màxim tots els components contaminants o perjudicials per al medi, i aconseguir així un procés més sostenible. El model circular, doncs, possibilita que es conciliï l’objectiu de créixer i de mantenir els recursos dins el cicle el màxim de temps possible. Així doncs, permet fusionar la voluntat de creixement amb fer un ús més eficient dels recursos i, per tant, el respecte al medi.

Documents d’interès:

** Formulari de contacte per comunicar el vostre interès en el projecte **

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.