Solucions d´estalvi per a la mobilitat de les flotes – conclusions

05.03.2015

La revolució tecnològica i la sensibilització pel medi ambient fan de la localització dels vehicles un requisit “obligatori” per les empreses, repercutint positivament en l’eficiència, estalviant costos de comunicació i de combustible. Però per reduir seriosament el consum de combustible cal anar una mica més enllà i formar els
conductors en conducció eficient, motivar-los i fer que participin activament en el procés d’eficiència impulsat per l’equip directiu.

Aquesta va ser una de les principals conclusions de la jornada sobre “Solucions d’estalvi per a la mobilitat de les flotes” que es va celebrar el passat 5 de març al Campus Motor Anoia organitzada per ASOCAP i la Unió Empresarial de l’Anoia.

La formació en conducció eficient provoca una clara i immediata reducció del consum de combustible en les rutes diàries de l’empresa, un estalvi que pot arribar a ser d’entre un 15 i un 20%. Però a més a més, es redueixen les emissions de CO2, emissions que cal començar a comptabilitzar ja que en països com França les empreses (que ja calculen la petjada de carboni) exigeixen als seus proveïdors que assenyalin a les seves
factures els “kg de CO2 per km” generats per l’empresa, una exigència que arribarà també a casa nostra per les pressions administratives europees. Les certificacions ambientals com el Distintiu de Qualitat Ambiental per a Flotes de Vehicles de la Generalitat, Aixa com la ISO de medi ambient, ofereixen a l’empresa mètode per controlar tots aquells aspectes que engloben la gestió eficient i sostenible.

Cal conscienciar als clients i usuaris de la importància de la utilització d’empreses compromeses amb el medi ambient.

Informació facilitada per ASOCAP

 

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.