Subvencions internacionalització 2011

15.07.2011

Programa Primera exportació
Resum: Assessorament i ajut a empreses que no han exportat mai o molt poc amb l�objectiu d�accedir a les primeres fases del procés exportador i a dissenyar la pròpia estratègia d�actuació en els diferents mercats.
Detalls convocatòria:
-Data límit: 24/11/2011 o fins que s�acabin els diners
-Beneficiaris : Empreses catalanes, industrials o de serveis amb voluntat d�iniciar el seu procés d�internacionalizació, que en l�exercici 2010 hagin facturat menys de 300.000€ o no hagin exportat res
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2011/internacionalitzacio/empresa.jsp

Programa Inversió directa a l�exterior
Resum : Ajut per a la creació de filials a l�exterior en la fase d�anàlisi de viabilitat i d�implantació.
Detalls convocatòria:
-Data límit: 03/10/2011
-Beneficiaris: Petites i mitjanes empreses catalanes, industrials o de serveis, que en l�exercici 2010 hagin facturat un mínim de 300.000€ i amb experiència anterior al país objecte de la inversió
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2011/internacionalitzacio/empresa.jsp

Programa Missions internacionals
Resum: Ajut dirigit a entitats de suport empresarial per impulsar l�organització i coordinació de missions col•lectives d�empreses per al contacte amb potencials clients i prospecció de nous mercats
Detalls convocatòria:
-Data límit: 09/09/2011
-Beneficiaris: Les cambres de comerç, les associacions empresarials i les organitzacions patronals que organitzin i coordinin la realització d�aquestes missions internacionals, amb un nombre mínim de 6 i un màxim de 12 participants en cada missió internacional
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2011/internacionalitzacio/entitats.jsp

Programa Grups d�Internacionalització
Resum : Ajut dirigit a entitats de suport empresarial per a la creació d�agrupacions d�empreses, mitjançant acord de col•laboració, per a la introducció conjunta de llurs productes o serveis en un determinat mercat.
Detalls convocatòria:
-Data límit: 08/11/2011
-Beneficiaris: Les empreses amb domicili social a Catalunya, i per a la realització de les tasques d�entitat promotora, les cambres de comerç, indústria i navegació, associacions empresarials, organitzacions patronals i empreses que tinguin entre els seus objectius la promoció internacional de les empreses i disposin de recursos materials i humans (al menys 3 persones) per fer-ho
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2011/internacionalitzacio/entitats.jsp

Més informació a
Centre de Desenvolupament Empresarial i Corporatiu
ACC1Ó | COMPETITIVITAT PER L´EMPRESA
Generalitat de Catalunya
www.acc10.cat

Altres notícies

Reunió amb la Mancomunitat de l’Alta Segarra

Reunió amb la Mancomunitat de l’Alta Segarra

La Unió Empresarial de l’Anoia es va reunir amb la Mancomunitat de l’Alta Segarra, formada pels municipis de Calaf, Els Prats de Rei, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Sant Martí de Sesgueioles, Pujalt i Sant Pere de Sallavinera. Aquesta trobada tenia...

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.