UEA Inquieta inicia el camí per donar visibilitat a la dona en el món empresarial i econòmic

08.04.2016

Posar en valor i donar visibilitat a la dona en el món empresarial i econòmic. Amb aquest objectiu neix UEA Inquieta, una comissió de la Unió Empresarial formada per un grup de persones, majoritàriament dones, actives, amb ganes de treballar i de canviar la visió del món empresarial.

L’acte de presentació del grup de treball va comptar amb la presència del president de l’entitat, Blai Paco, membres de la comissió, i diversos empresaris i empresàries de la comarca, arribant a una setantena d’assistents. En el torn de paraula Blai Paco es va mostrar satisfet de la importància de comptar amb una comissió com UEA Inquieta a l’entitat, i de tenir una Junta participada per dones, tot i que en minoria. “Era un objectiu que em vaig plantejar com a president, i l’he complert, tot i que no ha estat fàcil”, afirma Paco. Assegura que “quan intentes incorporar dones a la Junta i no ten surts vol dir que has d’actuar”.

Stephanie Marko, en representació de la comissió, va explicar què és i per què neix UEAInquieta, va definir la situació de desigualtat del mercat laboral, “on per cada euro que guanya l’home, la dona només n’obté 80 cèntims”. També va exposar algunes de les causes per les que existeix aquesta situació de desigualtat, i el conflicte de valors que tenen la majoria de dones davant de grans temes com és la família i el camp professional.

L’acte de presentació d’UEA Inquieta també va comptar amb Anna Mercadé, Directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia, qui va oferir la conferència amb el títol: Dona i Empresa al s.XXI. Mercadé va explicar que la situació de la dona en el món empresarial és avui encara una assignatura pendent, i que només s’aconseguirà la paritat “quan es compleixi la llei de quotes, com es fa en altres països d’Europa”. Entre les dades tractades, Mercadé va destacar que “la participació femenina actual en el consell de direcció de les empreses catalanes és del 16%, lluny de l’objectiu del 40%, al qual s’arribarà l’any 2024 si es manté la tendència”. Si bé també va confirmar que segons estudis recents “les empreses amb visió de futur compten amb dones als seus consells de direcció, per què valoren les aptituds i la visió estratègica que aporten les dones”.

Anna Mercadé va animar a tothom, homes i dones, a treballar plegats per assolir la paritat a les empreses. “Cal ser valents i fer un pas endavant pel bé de la societat. Implicar-nos i fer accions per mirar de canviar la realitat”. Per Mercadé “les àvies van lluitar pel vot, les mares van lluitar per poder decidir si treballar o tenir fills, i nosaltres, hem de fer el pas”. La Directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia també va enviar un missatge d’autoconfiança a les dones afirmant que “el primer que hem de fer les dones és confiar en nosaltres mateixes, per què sinó no ho farà ningú”. Va emfatitzar en el sentit que són les mateixes dones les que s’han d’implicar, ser pro actives, i “perdre la por” a assistir en esdeveniments, reunions, o activitats on els homes predominen. Va concloure dient que les dones “ens hem de fer visibles”.

Des de la UEA, a través de la comissió UEA Inquieta, es treballarà per donar visibilitat a la dona en el món empresarial a través de diverses accions. En aquest sentit, l’entitat convida a tothom, homes i dones, a participar de les activitats per què “junts i juntes arribarem més enllà”.

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.