Un dels frens recurrents en el desenvolupament de la carrera professional de les dones és la falta de conciliació familiar i laboral, segons un estudi de UEA Inquieta

29.06.2023

UEA Inquieta ha acollit aquest dijous a l’Adoberia Bella la presentació d’un estudi elaborat per la comissió de treball de la Unió Empresarial de l’Anoia que treballa per posicionar, empoderar i donar visibilitat a la dona directiva i professional.

A través de “Radiografia empresarial de la dona a l’Anoia”, l’estudi determina el pes que tenen les dones empresàries i directives en el conjunt de les empreses de l’Anoia; plasma el perfil sociodemogràfic i laboral de les empresàries, directives i professionals; la formació; els compromisos i polítiques d’igualtat implementades a les empreses i els frens percebuts en el desenvolupament de la carrera professional de les dones; però també, reptes i idees de futur.

A partir de les dades de 3.166 empreses de l’Anoia, la presència de dones en càrrecs directius d’empreses pel que fa a sectors, podem veure que: 742 dones ocupen càrrecs directius en el sector del comerç; 515 a la indústria manufacturera, 476 al sector de la construcció. Per tant, el 29,6% dels càrrecs directius a la comarca de l’Anoia, l’ocupen les dones. Pel que fa la presència de dones entre les persones treballadores autònomes a la comarca, són un total de 3.346 autònomes; de les quals, 1.034 pertanyen al sector del comerç; 752 al de la construcció i 656 a activitats immobiliàries.

Pel que fa al perfil de les empreses -desglossat en nombre de treballadors-, el 31,2% estan a una microempresa desenvolupant un càrrec directiu. Segons tipus d’empresa, el 23,1% són altres serveis, enfront el 22,2% de la indústria. A més, segons aquest estudi, a les empreses, els àmbits funcionals que apleguen una major proporció de dones amb poder de decisió són Administració i finances (52,8%), Direcció general (48,1%), Recursos humans (39,8%) i Màrqueting, vendes o comercial (38,9%).

Aquesta radiografia també plasma que tres quartes parts de les empreses amb dones empresàries o directives operen principalment en l’àmbit nacional/local (75,9%) i la resta, el 24,1%, en l’àmbit multinacional.

Aproximadament, a 9 de cada 10 empreses (91,7%) es fa formació a les persones treballadores, amb caràcter de vegades voluntari i de vegades obligatori (46,5%) o bé voluntari (40,4%). Entre les treballadores autònomes, el 87,9% es forma. Les principals polítiques d’igualtat que apliquen les empreses són la realització de les reunions de treball dins de l’horari laboral (83,3%), l’horari de treball flexible (74,1%), l’accés igualitari a la formació proposada per l’empresa (66,7%) i la igualtat d’oportunitats entre homes i dones per accedir a promocions internes (63,9%).

Gairebé dues terceres parts d’empreses amb dones empresàries o directives (63,0%) apliquen polítiques d’igualtat amb l’objectiu de promoure la presència de dones en càrrecs directius o de decisió. D’aquestes, un 70,0% consideren que han contribuït a la millora dels resultats empresarials, un 19,1% no ho saben i només un 10,3% creuen que no. Entre les que consideren que les polítiques d’igualtats han dut a millorar els resultats, un 64,9% ho atribueixen a la millora en els resultats comercials, un 47,9% a una major innovació i obertura, un 43,8% a una major capacitat per atraure i retenir talent i un 41,7% a una millora de la reputació de l’empresa. En poc més d’una tercera part de les empreses (35,2%) hi ha alguna mena de compromís formal i per escrit, per part de la direcció de l’empresa, on es manifesti la igualtat com a principi estratègic de la companyia. En 6 de cada 10 empreses (60,2%) amb empresàries o directives hi ha un protocol d’actuació en cas d’assetjament sexual o d’assetjament per raó de sexe.

El  15,2% de les treballadores autònomes han establert alguna mena de compromís formal i per escrit amb els clients on es manifesti la igualtat com a principi estratègic de la seva actuació. En canvi, només el 3,0% de les treballadores autònomes disposa d’un protocol d’actuació en cas d’assetjament sexual o d’assetjament per raó de sexe.

El principal fre al desenvolupament de la carrera professional de les dones empresàries i directives és la falta de conciliació familiar i laboral (32,4%). De fet, El tipus de jornada més habitual, amb el 61,1% dels casos, és la jornada partida, front a un 38,9% de jornada contínua a la comarca de l’Anoia.

A l’informe, també s’esmenten altres frens amb un percentatge inferior i que se situa en tots els casos entre el 12% i el 15%: els sostres de vidre, la discriminació salarial, el retard de la maternitat, el sostre de ciment, la manca de referents, la preferència per a la contractació d’homes en lloc de dones en certs treballs.  En canvi, entre les treballadores autònomes el fre més esmentat també és la falta de conciliació familiar i laboral (60,6%), seguida del sostre de vidre (33,3%).

Això no obstant, l’informe també ha exposat els reptes que es tenen com a societat i com empresa per tal d’assolir la plena igualtat i reduir l’escletxa de gènere: per una banda, apropar les professions STEM a les noves generacions; promoure la visibilitat de referents femenines; treballar l’autoestima; proporcionar a les dones empresàries, directives i professionals, punts de trobada i escenaris per establir relacions professionals, i que legalment, s’ha de continuar treballant en la penalització de les conductes discriminatòries dins les empreses. Mesures com el registre retributiu per reduir l’escletxa salarial, la implantació dels plans d’igualtat, l’equiparació de permisos de maternitat i paternitat, etc.  En aquest sentit, des de la comissió UEA Inquieta s’han entomat tots aquests reptes per tal de continuar treballant en aquestes línies, tant amb la UEA com amb la Fundació UEA i amb la complicitat de l’administració, de les empreses i les professionals, per tal d’assolir-ho.

L’acte ha comptat amb l’assistència de Carlota Carner, regidora de Governació, Habitatge, Igualtat, LTGBIQ+ i Universitats de l’Ajuntament d’Igualada i per Lidia Devant, subdirectora general de la Direcció de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

Posteriorment a la presentació de les conclusions de l’estudi, s’ha realitzat una taula rodona que ha comptat amb la participació de dones empresàries i directives de la comarca de sectors fortament masculinitzats: Núria Grau, gerent d’Unic Rentals; Carme Pros, CEO del grup TG DX; Elena Carballo, directora de recursos humans a HMS Networks; les quals van exposar els reptes durant la seva carrera professional, les polítiques d’igualtat implantades per les seves empreses, i també, un missatge per a les futures generacions.

La presentació ha estat realitzada per part de dues tècniques de la Unió Empresarial de l’Anoia i membres d’aquesta comissió (Pilar Moreno, responsable de formació i Bet Altarriba, responsable de comunicació i màrqueting de la patronal anoienca) i ha comptat amb l’assistència d’una trentena de professionals de la comarca.

L’informe està disponible a través d’aquest enllaç.Estudi Radiografia Empresarial de la Dona a l’Anoia

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.