Cursos d� idiomes, últimes places

10.11.2011

  • Anglès: gestió comercial, és un curs de 220 hores i està impartit per a professors nadius que imparteixen les classes totalment en anglès.Al acabar el curs el participant serà capaç de utilitzar amb confiança els temps verbals de present i passat, a la vegada que la majoria de formes futures, present perfecte i condicional simple, mantenir i fomentar relacions socials, prendre part en reunions relacionades directament amb el treball, donar una presentació estructurada sobre un tema relacionat amb el treball, entendre informació de missatges com e-mails, qüestionaris de comandes, etc., i respondre de forma adequada, proporcionar informació sobre productes, tarifes, descomptes, etc., atendre trucades de proveïdors i clients.
  • Francès: atenció al públic , és un curs intensius de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h del matí (220h.) impartit per professors nadius.Al acabar el curs el participant serà capaç de utilitzar l� idioma com a mitjà de comunicació en situacions de la vida quotidiana, en situacions d�aprenentatge i com a mitjà d�expressió personal, comprendre les idees principals i extreure informació específica de textos tant orals com escrits, de tipologia diversa, llegir i comprendre textos d�una certa extensió, com ara articles, contes o relats, utilitzar el context, lingüístic i no lingüístic, com a mitjà per incrementar la comprensió, reaccionar de manera adequada davant de coses dites i fetes per altres, comprendre missatges orals breus, puntuals, en un context donat, realitzar gestions senzilles i mantenir converses breus, copsar i reproduir de manera apropiada els matisos bàsics de l�entonació de l� idioma, escriure notes, comunicacions personals i emplenar qüestionaris, formularis i els impresos més habituals, mantenir converses i fer intervencions breus en debats sobre temes d�interès general, utilitzar estratègies comunicatives bàsiques, tant lingüístiques com no lingüístiques, produir textos, orals i escrits, de diferent tipologia, organitzant les idees i la informació de manera coherent i entenedora, adequar el lèxic i les estructures per a un tema determinat i a una situació comunicativa concreta.

Us podeu inscriure al curs enviant un correu electrònic a formació@uea.cat

A continuació adjuntem el temari dels cursos.

Cursos subvencionats per:

 

 

 

Altres notícies

La UEA signa un acord amb CESCE

La UEA signa un acord amb CESCE

La Unió Empresarial de l'Anoia signa un conveni amb l'empresa asseguradora Cesce per tal d’establir un vincle de col·laboració entre ambdues parts per tal que les empreses associades a la UEA puguin beneficiar-se de l’accés preferent a serveis per a la prevenció de la...

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.