Els efectes de la reforma fiscal i els plans de pensions

25.11.2014

Fruit de l’aprovació, el passat 20 de novembre, de l’anomenada “Reforma Fiscal” per part del Congrés dels Diputats de Madrid, plana el dubte sobre en què consisteix exactament i quins efectes tindrà. Amb l’objectiu de resoldre els principals interrogants, el passat dimecres 25 de novembre, el Grup Carles en col·laboració amb la Unió Empresarial de l’Anoia van realitzar una jornada informativa que va omplir l’aforament de la sala d’actes de la UEA d’empresaris, professionals i autònoms interessats en el tema.

Segons es va exposar, la reforma és en realitat un paquet de tres lleis que modifiquen fonamentalment els impostos de l’I.R.P.F., de Societats i l’IVA, juntament amb altres de menys transcendència com l’Impost sobre la Renda de no Residents i alguns Impostos Especials.

Aspectes positius de la reforma pel contribuent

En vistes que aquest dies els contribuents reben les ofertes de les entitats financeres, que recomanen fer aportacions al Pla de Pensions, oferint regals de tot tipus, es planteja el dubte:

  • Ens convé fer aportació al pla de pensions?
  • Que fa la Reforma Fiscal en aquest tema?

En aquest sentit, Jaume Carles, expert en matèria tributària del Grup Carles va exposar en la jornada de dimecres els principals aspectes positius d’aquesta reforma:

  • Nou supòsit de liquiditat: Als dos supòsits actuals (desocupació de llarga durada i malaltia greu), s’afegeix la possibilitat de disposar dels drets consolidats abans de les contingències pròpies del pla (jubilació, invalidesa, etc). Es tracta del transcurs d’un període de 10 anys des de l’aportació. Es fixaran les condicions reglamentàriament.
  • Aportació a favor del cònjuge: S’augmenta de 2.000 a 2.500€ l’aportació màxima anual per al cònjuge que no obté rendiments de treball o d’activitats econòmiques, o bé els obté en quantia inferior a 8.000 €.

Aspectes negatius de la reforma pel contribuent

  • Restricció a l’aportació màxima: A partir de 2015 hi haurà una límit màxim de 8.000 €, de manera que es redueix l’actual límit general de 10.000 € i l’especial de 12.500 € per als contribuents majors de 50 anys. Es manté el límit del 30% sobre els rendiments de treball i d’activitats econòmiques i es suprimeix l’anterior límit del 50% per als majors de 50 anys.
  • Rescats en forma de capital: La Llei actual permet aplicar la reducció del 40% a la part dels drets consolidats que correspon a les aportacions fetes fins el 31 de desembre de 2006. La nova Llei estableix un nou règim transitori per eliminar del tot aquesta reducció. Així, pel que fa a les contingències (jubilació, per exemple) esdevingudes fins el 31-12-2008 només s’aplicarà als rescats o prestacions que es cobrin fins al 31-12-2016. Les que s’hagin produït en els anys 2009 a 2014, només es podrà aplicar fins la finalització del vuitè exercici següent a aquell en què es va donar la contingència.

Cal assessorament professional

Jaume Carles va concloure la seva intervenció llençant la recomanació a tots els assistents d’assessorar-se professionalment sobre les decisions més convenients a adoptar, donat que les situacions que es poden donar són d’una considerable varietat i no hi ha receptes vàlides per a tothom.

Tant per part de Grup Carles com de la Unió Empresarial de l’Anoia, es va fer palès el compromís d’ambdues entitats amb la millora del teixit empresarial de la comarca d’Anoia, en aquesta ocasió amb l’organització d’una jornada sobre un tema de màxima actualitat, sobretot per als empresaris, però que també afecta als particulars.

 

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.