Curs bonificable: Política retributiva i increments salarials

Associats: 250 €
No associats: 325 €

Programa:

 1. El concepte de recompensa total, més enllà del salari.
 2. Descripció i valoració de llocs com a antecedent del diagnòstic retributiu.
 3. Diagnòstic retributiu: equitat interna i competitivitat externa.
 4. El RD 902/2020, i el registre i l’auditoria retributiva en matèria d’igualtat de gènere.
 5. Definició de política retributiva:
  • Elements per a la seva definició: pràctica retributiva actual, cultura organitzativa, recursos disponibles, i previsió de plantilla.
  • Bandes i/o referències retributives.
 6. Retrospectiva i perspectiva d’evolució salarial al nostre entorn.
 7. Increments salarials:
  • Evolució dins les bandes retributives.
  • Matriu d’increments segons situació a la banda, i acompliment consolidat.
  • Etapes de carrera professional, i evolució salarial.

Informació del curs:

 • Durada: 10 h.
 • Data inici: 03/07/24
 • Data final: 10/07/2024
 • Horari: dimecres de 9 a 14 h.
 • Expert/a: Eduard Legazpi
 • Preu socis: 250 € / Preu no socis: 325 € (parcialment bonificable)
 • Informació: formacio@uea.cat