Jornada: Com actuar davant la inspecció de treball i seguretat social. Programes d’actuació inspectora. Control administratiu dels acords i convenis col·lectius

Associats: 0 €
No associats: 0 €

Objectius: en aquesta jornada podrem conèixer i analitzar les diferents maneres d’actuar de la Inspecció de treball i Seguretat Social. La ponència anirà a càrrec d’Antonio Benavides, Llicenciat en Dret i Graduat Social, a l’any 1993 ingressa en el Cos Superior d’Inspectors de Treball i Seguretat Social fins a finals de 2019. Va exercir diferents llocs directius del Sistema d’Inspecció de Treball, com a cap de l’àrea de Seguretat Social i cap de la inspecció provincial de Barcelona. Des de 2003, és membre del cos laboral d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya.

Destinataris: empresaris, els directors d’empreses i organitzacions, els responsables de Recursos Humans, comandaments intermedis, negociadors de Convenis Col·lectius, els responsables de Relacions Laboral i totes aquelles persones interessades en aquesta matèria i/o àmbit.

Informació de la jornada:

  • Data: 29/10/2024
  • Horari: de 9:00 a 13:00 h.
  • Durada total: 4 h
  • Modalitat presencial

Aquesta jornada forma part dels Plans de Formació de l’àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva (expedient STC040/23/000002)

Amb el suport de: