Front comú de les patronals catalanes de pimes per afrontar l’estat d’emergència per la sequera a Catalunya i reduir l’impacte sobre l’activitat empresarial i la ciutadania

09.02.2024

Les patronals de pimes catalanes del Consell Territorial de la Pime (CTP) han acordat  unitat d’acció per afrontar l’estat d’emergència per la sequera a Catalunya i reduir l’impacte sobre l’activitat empresarial i la ciutadania, treballant directament, i de manera unitària, des dels diferents territoris. La situació d’estat d’emergència per la sequera a Catalunya tindrà un impacte important en els sectors productius i econòmics del país i, en aquest sentit, les organitzacions empresarials coincideixen amb la petició realitzada des de Foment del Treball aquesta setmana i demanen al Govern celeritat i agilitat en l’aplicació de les mesures que s’han de prendre per alleujar els efectes de les restriccions en la indústria i serveis. El president del Consell Territorial de la Pime, Xavier Panés, ha subratllat que “més enllà de demanar celeritat, el que estem traslladant a les administracions és que comptin amb nosaltres per aportar i analitzar solucions d’urgència a curt i mig termini”.

L’augment de les restriccions en les conques internes per l’entrada en emergència tindrà conseqüències per a les empreses i la ciutadania que el govern ha d’intentar pal·liar. El president del CTP ha indicat que “en el cas de les empreses, tenim molt present l’impacte de les mesures per la Covid als autònoms, microempreses i pimes, i les implicacions de reduir o aturar l’activitat. ERTOs, cessaments d’activitat, tensions tresoreria, manca de finançament”.  El dirigent patronal ha exposat que “sent plenament conscients de la situació, proposem diàleg permanent per actuar amb rapidesa en situacions com ara que aquelles indústries i empreses que hagin d’aturar la producció a causa de les restriccions puguin accedir a Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) i ajudes compensatòries”.

Les patronals de pimes del CTP demanen que s’estableixin ordres generals de com aplicar les restriccions a les indústries per part dels ajuntaments, i en especial en aquelles indústries que han presentat els plans d’estalvi i eficiència i que s’ampliïn les línies d’ajut i subvencions a tots els sectors per la inversió en la millora de l’eficiència en el cicle de l’aigua.

 

“I com proposava Foment el passat dilluns, estem d’acord a que s’impulsi amb la màxima urgència el desplegament normatiu per a la utilització d’aigua regenerada en alguns àmbits del procés productiu de la indústria càrnica i agroalimentària, matèries primes i de construcció, regadius i conservació de jardins i arbrat o d’altres sectors industrials”, conclou el president del CTP, Xavier Panés.

Sobre el Consell Territorial de la Pime de Foment

El Consell Territorial de la Pime de Foment del Treball està composat per les organitzacions territorials de Catalunya, organitzacions que han nascut com a iniciativa dels empresaris i les empresàries de cada territori i que democràticament han escollit els seus representants i òrgans de govern amb la finalitat de treballar per la defensa dels seus interessos, especialment els de les més petites. Un referent empresarial de proximitat per a les empreses catalanes format pels interlocutors econòmics amb les administracions, per promoure el desenvolupament econòmic i humà de cada territori.

Amb la força de les organitzacions territorials de Foment del Treball, aquest el Consell treballa per generar xarxa per al creixement del teixit empresarial català. S’hi aglutinen una totalitat de més de 260.000 empreses i que corresponen al 75% del PIB català i el 16% del PIB espanyol.

Les organitzacions signants són les següents:

 • AGRUPACIÓ INDUSTRIAL DEL BAIX VALLES (AIBV)
 • ASOCIACIÓ EMPRESARIAL de L’HOSPITALET I BAIX LLOBREGAT (AEBALL)
 • ASSOCIACIÓ COMARCAL EMPRESARIS DEL BERGUEDÀ (ACEB)
 • ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE MANLLEU (AEM)
 • ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL COMARQUES DE L’EBRE (AECE)
 • CECOT
 • CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL DE BARCELONA (CEB)
 • CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL PROVINCIA DE TARRAGONA (CEPTA)
 • CONFEDERACIÓ D’ORGANITZACIONS EMPRESARIALS DE LLEIDA (COELL)
 • CONSELL EMPRESARIAL D’OSONA (CEDOSONA)
 • CONSELL INTERSECTORIAL EMPRESARIS SABADELL I COMARCA (CIESC)
 • FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS I GREMIS EMPRESARIALS DEL MARESME (FAGEM)
 • FEDERACIÓ D’ORGANITZACIONS EMPRESARIALS DE GIRONA (FOEG)
 • FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDES (FEGP)
 • FEDERACIÓ PROVINCIAL D’EMPRESARIS DE COMERÇ DE LLEIDA (FECOM)
 • UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA (UEA)
 • UNIÓ EMPRESARIAL INTERSECTORIAL – CERCLE D’EMPRESARIS (UEI)
 • UNIÓ INTERSECTORIAL D’EMPRESARIS DE LA GARROTXA (UIEG)
 • UNIÓ INTERSECTORIAL EMPRESARIAL DEL RIPOLLES (UIER)

Sobre la Comissió Aigua UEA Industrial

Per tal de fer front a la situació actual que viuen les empreses -ja que la sequera amenaça al teixit industrial-, la Unió Empresarial de l’Anoia ha creat una comissió que compta amb representants d’empreses i diferents sectors econòmics del territori (metall, paper, curtits, química, medi ambient…); totalment oberts i predisposats a col·laborar en aquesta situació d’emergència, i vetllar perquè aquesta crisi no afecti ni al teixit empresarial ni a les persones treballadores.

Aquestes propostes han estat compartides amb el CTP (Consell Territorial de la Pime) per tal de generar en un únic document i lobby conjunt per tal de tenir la representació empresarial mes forta i representativa de Catalunya.

Des de la Comissió de l’Aigua de la UEA s’han llistat propostes a curt i llarg termini com la creació d’una Comunitat d’Empreses per a la Reutilització de l’Aigua; l’aprofitament de l’aigua de la depuradora; acompanyar i assessorar a les empreses amb els seus plans d’automatitzar els processos on es fa servir l’aigua i ser més eficients; destacar i donar visibilitat a les empreses que estan fent un gran esforç per l’estalvi de l’aigua; conscienciar als ajuntaments que és important utilitzar les aigües dels seus municipis que actualment no es fan servir -com ara l’escolament o l’aigua dels pous -actualment contaminats per diferents causes, com per exemple un excés de nitrats a causa de l’agricultura-; demanar la millora i capacitat de la depuradora de Vilanova del Camí, valorar la connexió del Polígon Industrial Les Comes d’Igualada amb la depuradora dels adobers; demanar avantatges fiscals al govern per a les indústries -per a la regeneració, reutilització i depuració-; promoure xarxes d’aigua reutilitzades i regenerades de la depuradora per a tornar-la a reutilitzar; l’aprofitament de les aigües freàtiques per a la indústria; donar visibilitat als casos d’èxit i donar a conèixer solucions i així poder incentivar l’aplicació a la indústria; i la necessitat d’ajudes econòmiques per a la indústria per combatre l’impacte que crearà aquesta nova crisi que ho és la manca d’aigua, entre altres solucions i propostes que es treballaran des d’aquesta comissió. Ja que aquesta comissió pretén ser una taula, no tan sols per al pla d’emergència de la sequera, sinó que vol ser un element clau que treballi per poder garantir aigua per al sector industrial i de retruc, per a la societat.

 

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.