Jornada sobre les línies de finançament de l�ICO

23.03.2012

Amb l´objectiu de conèixer les principals característiques de les línies de finançament que l� Institut de Crèdit oficial ha posat en marxa per a l�any 2012, la UEA i CAIXA Penedès van organitzar una interessant conferència que va tenir lloc a la seu Ig-Nova. Les ponències van anar a càrrec del Cap de Zona de Caixa Penedès , Sr. Mónico, i el responsable d�empreses de l�entitat, Sr. Xavier Molan.

La sessió va començar amb les xifres que l�entitat ha destinat a préstecs ICO durant el 2011 i els objectius de cara al 2012 en què hi ha una previsió d´increment d´un 21%. Seguidament es van donar a conèixer les principals novetats en les línies de finançament ICO per aquest any per tal de poder avaluar quina és la línia que millor s�adapta a les necessitats de la cada empresa .

Es van presentar les diferents línies de liquiditat per tal d�ajudar a finançar el circulant de les empreses, la línia d�inversió, en format préstec o leasing, per aprofitar al màxim els avantatges fiscals, la d´internacionalització, amb interessants novetats per a les empreses que constitueixin empreses a l�estranger amb capital social majoritari espanyol, també es va fer especial referència a les línies adreçades a noves empreses amb antiguitat de fins a 5 anys i finalment les adreçades al sector immobiliari i als promotors per tal de posar els habitatges en lloguer, així com per a professionals i particulars que hagin de fer reformes en els seus immobles.

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.