Jornada sobre les línies de finançament de l�ICO

23.03.2012

Amb l´objectiu de conèixer les principals característiques de les línies de finançament que l� Institut de Crèdit oficial ha posat en marxa per a l�any 2012, la UEA i CAIXA Penedès van organitzar una interessant conferència que va tenir lloc a la seu Ig-Nova. Les ponències van anar a càrrec del Cap de Zona de Caixa Penedès , Sr. Mónico, i el responsable d�empreses de l�entitat, Sr. Xavier Molan.

La sessió va començar amb les xifres que l�entitat ha destinat a préstecs ICO durant el 2011 i els objectius de cara al 2012 en què hi ha una previsió d´increment d´un 21%. Seguidament es van donar a conèixer les principals novetats en les línies de finançament ICO per aquest any per tal de poder avaluar quina és la línia que millor s�adapta a les necessitats de la cada empresa .

Es van presentar les diferents línies de liquiditat per tal d�ajudar a finançar el circulant de les empreses, la línia d�inversió, en format préstec o leasing, per aprofitar al màxim els avantatges fiscals, la d´internacionalització, amb interessants novetats per a les empreses que constitueixin empreses a l�estranger amb capital social majoritari espanyol, també es va fer especial referència a les línies adreçades a noves empreses amb antiguitat de fins a 5 anys i finalment les adreçades al sector immobiliari i als promotors per tal de posar els habitatges en lloguer, així com per a professionals i particulars que hagin de fer reformes en els seus immobles.

Altres notícies

La UEA signa un acord amb CESCE

La UEA signa un acord amb CESCE

La Unió Empresarial de l'Anoia signa un conveni amb l'empresa asseguradora Cesce per tal d’establir un vincle de col·laboració entre ambdues parts per tal que les empreses associades a la UEA puguin beneficiar-se de l’accés preferent a serveis per a la prevenció de la...

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.