La UEA considera que la supressió de les bonificacions a la Seguretat Social penalitza les petites empreses

02.10.2012

El passat 14 de juliol es va publicar al BOE el RDL 20/2012 que inclou un paquet de mesures vinculades a l�ocupació i la Seguretat Social que van entrar en vigor el 15 de juliol i que són d�interès directe per les empreses donada la immediatesa de la seva execució i aplicació. Entre aquestes mesures entenem la més rellevant és la supressió del dret a l�aplicació de bonificacions a la contractació a partir del mes d�agost.

La mesura es va aprovar just abans de vacances amb molta discreció el que ha suposat que moltes empreses i gestories no han estat conscients de les conseqüències fins després de la tornada de vacances.

Les microempreses i les pimes són les més afectades per aquesta decisió ja que s�acullen sovint a les bonificacions que els permeten reduir costos laborals, sobretot en temps de crisi. La variació pot anar entre 300 i 400€ mensuals per persona bonificada, un sobre cost molt gran per una microempresa donat el context econòmic en el que estem immersos .

La UEA lamenta aquesta supressió inesperada i amb caràcter retroactiu , que afecta milers de contractes de treball en vigor i que pot comportar un increment de l�atur com a conseqüència de l�augment dels costos laborals.

Segons fons de CECOT “si per exemple agafem els contractes amb bonificació per a majors de 45 anys , que és un dels tipus de bonificacions més utilitzats per les empreses, i que són un total de de 482.701 a espanya i apliquem la supressió de les bonificacions pel temps mig d´aquest tipus de contractes , el resultat és que les empreses espanyoles hauran d�assumir un sobrecost de 17.377.236.000 euros en els propers 10 anys”.

Les anades i vingudes del Govern en determinades matèries laborals, els canvis de decisió en períodes curts d�aplicació, a banda de provocar la pèrdua de credibilitat en el sector empresarial està generant situacions d�inseguretat jurídica. Les empreses usuàries d�aquestes bonificacions van decidir contractar amb unes condicions. Si ara, de cop, el Govern decideix canviar aquestes condicions, les que surten perjudicades són les empreses i, de retruc, les persones ocupades. El govern ha reduït la inversió en polítiques actives d�ocupació comprometent-se a impulsar les ajudes directes a les empreses. A hores d� ara han reduït considerablement el pressupost per polítiques d�ocupació i acaben d�eliminar les ajudes directes.

La situació empresarial i laboral del país no millora. En un país on l�activitat està estancada, no es poden crear llocs de treball per moltes reformes laborals que s�aprovin. I el govern continua apostant per mesures de reducció de dèficit però no promou mesures per incentivar l´activitat empresarial , principal generadora d� ocupació i riquesa. Per aquest motiu, es demana que el govern de l´estat articuli mesures per atenuar i compensar les pujades en la seguretat social.

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.