La UEA organitza un Fòrum Empresarial dedicat als autònoms

09.06.2016

En el marc dels Fòrums UEA, la setmana passada va tenir lloc un nou Fòrum dedicat en aquesta ocasió al col·lectiu d’autònoms de la Comarca de l’Anoia.

Una quinzena d’autònoms varen trobar-se per a debatre la situació actual del col·lectiu i explicar les seves necessitats, dificultats en les que es troben en el seu dia a dia i accions que es podrien portar a terme per a millorar la seva situació actual.

La major part dels assistents varen coincidir en afirmar que un fet molt destacable és el seu aïllament, l’afrontament en solitari del projecte agreuja les seves dificultats i els exigeix un sobreesforç per a estar al dia.

La necessitat de rebre una formació especialment en temes legals i econòmics va ser un altre dels temes que va centrar el debat, ja que un autònom es veu en la obligació de conèixer tots els aspectes que es mouen al voltant d’una empresa, i no sempre tenen accessible la formació i la informació. Creuen que els autònoms se centren en el tema comercial i es deixen de banda altres aspectes tant o més importants com els coneixements administratius i legals i sobretot el saber comunicar.

Les principals reivindicacions d’aquest important sector de treballadors se centren sobretot en les dificultats d’accés a recursos financers, humans i tècnics i les estrictes normatives que els afecten com la quota fixa d’autònoms, un obstacle important per aquelles empreses que comencen, o el baix nivell de protecció del col·lectiu en cas de baixes, pensions respecte altres treballador per compte d’altre.

En quan a les accions que es podrien fer per a millorar la situació del sector, valoren positivament la creació d’una plataforma d’autònoms sota el paraigua de la UEA amb l’objectiu de generar coneixement i networking alhora que es promociona la formació del autònoms. També es va veure la necessitat de crear un centre de negocis a Igualada amb un espai multidisciplinar a que aculli i afavoreixi el col·lectiu.

El Fòrum UEA és una iniciativa promoguda per la UEA que, tindrà lloc durant tot l’any 2016, i que consisteix en un conjunt de trobades sectorials i territorials de les empreses de l’Anoia que compten amb la participació directa dels empresaris.

Aquesta iniciativa permet actuar amb la màxima proximitat i per tant detectar les necessitats de les empreses i mancances del territori que, un cop analitzades, ens donarà com a resultat els principals eixos estratègics que han de repercutir en la millora de la competitivitat de les nostres empreses. Les conclusions finals dels Fòrums es presentaran en un acte obert a finals de novembre.

 

 

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.