L’advocada Rosalia Marcet resol dubtes sobre ajuts i mesures per fer front al pagament d’habitatges i locals comercials en temps de Covid19

13.05.2020

Una de les conseqüències de la pandèmia del Coronavirus és la crisi econòmica; L’aturada de l’activitat productiva ha fet que moltes empreses hagin presentat ERTOS a les seves plantilles, o fins i tot que hagin hagut de tancar. Aquesta situació fa trontollar a moltes economies domèstiques perquè els ingressos s’han reduït dràsticament i no saben com afrontar les factures fixes del dia a dia.
Un dels principals maldecaps és afrontar el pagament de l’habitatge, tant lloguer com hipoteca, i/o dels locals comercials. En aquest sentit, per saber quins ajuts i mesures existeixen en relació als habitatges i locals comercials, la UEA va organitzar un WebinarUEA amb Rosalia Marcet, advocada Dret immobiliari de PMP Advocats Associats.
Marcet va iniciar la seva exposició explicant que el Govern central ha aprovat tres Reals Decrets (RDL 11/2020 – RDL 15/2020 – RDL 8/2020) que estableixen diverses mesures especifiques en l’àmbit de l’habitatge per la situació d’estat d’alarma que es poden aplicar en cas de complir els requisits que s’exigeixen.
Pel que fa els arrendaments de finques urbanes amb ús d’habitatge (RDL 11/2020), l’advocada va exposar les diverses situacions que té en compte aquest decret com la suspensió del procés de desnonament per manca de pagament i per precari en cas que l’arrendatari es trobi en situació de vulnerabilitat; la possibilitat de prorrogar sis mesos els contractes de lloguer que finalitzin mentre duri l’estat d’alarma i fins a dos mesos després; i una moratòria en el pagament del lloguer. En aquest darrer punt, Marcet va informar que existeixen diferents mesures i ajuts depenent de si l’arrendador és o no un gran tenidor (té 10 o més immobles o bé 1500metres quadrats llogats), i si l’arrendatari està en situació de vulnerabilitat o no (reducció d’ingressos per ERTO, tancament o reducció de jornada, no tenir altres titularitats, i que els ingressos familiars siguin inferiors a 3 vegades l’IPREM (indicador públic de rentes d’efectes múltiples).
En aquest punt Marcet va assegurar que tot i la normativa, “la llei no cobreix tots els supòsits que ens trobem a la realitat” i en aquest sentit sempre demanem “arribar a un acord entre arrendador i arrendatari per no haver de recórrer a l’auxili judicial pot ser costós i llarg”.
El segon Reial Decret sobre el què va parlar fa referència a la moratòria en arrendaments de finques amb ús diferent a l’habitatge (RDL 15/2020). En aquest punt Rosalia Marcet també va explicar que depenent de la situació de l’arrendatari i l’arrendador, els requisits complir i les mesures que establia eren diferents (atès que la norma nomes fa obligatòries les moratòries dels lloguers en el període de l’estat d’alarma, en els casos en que el propietari es gran tenidor) . Pel que fa als habitatges amb hipoteca (RDL 8/2020) també es contempla l’opció d’establir una moratòria sempre que els propietaris es trobin en situació d’atur o reducció ingressos superior al 40%, els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors a 3 vegades IPREM, la quota hipotecaria sigui el 35% o més dels ingressos nets, o bé que la crisi sanitària incrementi un 1,3 la proporció entre la quota dels préstecs i els ingressos de la família.
Abans de finalitzar el WebinarUEA la ponent va parlar d’un decret aprovat per la Generalitat de Catalunya en relació a la celebració de juntes de comunitat de propietaris. Segons Marcet aquest decret “autoritza a celebrar juntes de propietaris per videoconferència tot i que no estigui regulat en els estatuts de la comunitat”, suspèn els terminis de la celebració de juntes mentre duri l’estat d’alarma, així com també “autoritza l’aprovació d’acords sense junta”.
Aquest webinar i la resta de sessions online organitzades per la UEA es poden recuperar en aquest enllaç: https://bit.ly/3fJRilx

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.