L’Anoia supera els 37.000 llocs de treball per primera vegada des del 2008

31.08.2023

Segons el darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra territorial de l’Anoia, la comarca supera els 37.000 llocs de treball per primera vegada des del 2008.

En paral·lel, el mercat del treball de la comarca continua expandint-se també pel que fa a l’afiliació segons residència padronal, que amb 53.875 persones a finals de juny de 2023, representa la xifra més elevada des del 2012. El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca registra 3.080 empreses a finals de juny de 2023, el mateix que un any enrere; aquesta evolució d’estancament difereix a la registrada pel conjunt de Catalunya, on les empreses augmenten lleugerament (+0,3%).

Tanmateix, respecte al trimestre anterior (març 2023) es registra un augment d’11 comptes de cotització a la comarca +0,4%). Per sectors, el teixit empresarial ha augmentat respecte a l’any anterior a la construcció (un +2,2%), s’ha mantingut a la indústria (+0,2%) i ha disminuït als serveis (-0,6%).

Segons la grandària, el nombre d’empreses ha disminuït als dos trams de menor dimensió: un 0,4% entre les microempreses (fins als 9 treballadors) —que representen el 80,7% del total— i un 0,6% entre les petites (de 10 a 49 treballadors). En canvi, el teixit empresarial ha augmentat un 14,3% tant a les mitjanes empreses (de 50 a 249 treballadors), com a les grans empreses (de 250 i més treballadors).

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 3,3% el 30 de juny de 2023 respecte a un any enrere, fins als 37.320, la xifra més elevada des de juny 2008. Aquest creixement és més intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (2,8%).

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement entre els assalariats (4,4%), mentre que els autònoms disminueixen lleugerament (-0,5%, 40 persones menys), evolució que difereix a la del conjunt de Catalunya en el segon cas (+3,3% assalariats i un +0,1% autònoms). Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms ha disminuït respecte a l’any anterior a tots els sectors, excepte a la construcció (+0,4%): un 0,3% als serveis, un 0,5% a la indústria i un 4,8% al primari. En canvi, el nombre d’assalariats ha augmentat a tots els sectors: un 5,0% als serveis, un 4,6% a la construcció i un 3,0% a la indústria.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, i en la mateixa línia que el teixit empresarial, el nombre d’assalariats ha crescut als dos segments de major dimensió: un 10,2% a les empreses mitjanes i un 17,9% a les empreses grans. En canvi, ha minvat un 1,0% entre les microempreses i un 0,6% entre les empreses petites. Com a resultat d’aquesta evolució, la dimensió mitjana de l’empresa al tancament de l’any se situa en 9,5 assalariats per empresa, la dada més elevada des del 2008.

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.