Les empreses del metall. Una prioritat empresarial

15.12.2015

La comarca de l’Anoia és una comarca de metall, amb una elevada xifra d’ocupació com a sector i amb un ampli ventall d’empreses que a la vegada formen part de la cadena de valor d’altres sectors importants del territori com el paper, el tèxtil, l’automoció, la pell… Amb aquesta realitat damunt la taula calia mapejar i conèixer la realitat del sector i les seves potencialitats. De l’estudi, elaborat per la Unió Empresarial de l’Anoia amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, se n’extreu un ambiciós pla d’acció amb actuacions primordials per la millora de la competitivitat de les emrpeses del sector des de diferents àmbits. Aquest estudi i el pla d’accions que s’iniciarà el proper mes de gener amb l’estreta participació de les empreses del sector i liderat per la UEA, ha estat presentat aquest dimarts a les empreses del sector i els agents implicats en la seva caden de valor.

El president de la UEA, Blai Paco, ha destacat la rellevància d’un sector que massa sovint passa desapercebut “amb un important valor afegit dels serveis i productes associats, amb una ocupació important i llocs de treball professionalitzats i que va ser dels pioners en l’obertura al mercat exterior”. El president va remarcar que aquest estudi i les futures accions compten amb un important suport de l’Ajuntament d’gualada, que, amb paraules d’Àngels Chacón, regidora de Dinamització econòmica, “si bé l’àmbit d’actuació del projecte és comarcal, l’aposta de la capital de comarca és precisament la d’actuar com a tal, ajudant a promocionar un dels sectors dels que depèn l’economia, amb elements comuns a treballar com la formació, la innovació com a eina, treballant amb els sectors productius i en coordinació amb el sector”.

Pla d’accions
El marc d’actuació i l’aposta de l’estudi així com de les accions que se’n deriven tenen un abast comarcal, obert a totes les empreses vulguin sumar-se a un projecte que té com a última finalitat ajudar a les empreses a ampliar negoci i augmentar la seva competitivitat.

L’estudi s’ha desenvolupat a partir d’entrevistes a empreses del sector i altres agents implicats. S’ha vertebrat en visites, recopilació, tractament i anàlisi de la informació, revisió d’informes de l’administració i de gremis i associacions empresarials, revisió dels actius del territori rellevants pel sector com la formació professional reglada del Milà i Fontanals, la formació universitària a la Teneria, els centres i espais de recerca i innovació, el gremi del metall, i altres recursos de suport a l’activitat econòmica de la comarca.

Es va procedir a l’anàlisi de la informació recollida en les entrevistes i identificació dels aspectes crítics a treballar, que s’han constatat en una segona ronda d’entrevistes.

A partir de tota aquesta feina d’estudi i anàlisi s’han determinat diverses necessitats i possibilitats del sector. Aquestes conclusions són els objectius pels quals es treballarà:

a. La necessitat d’adequar l’oferta formativa a les necessitats del sector i facilitar aquesta formació tècnica, ja que les empreses han manifestat que els manquen professionals amb formació tècnica concreta. I també avançar en la formació dual i l’antiga figura de l’aprenent.

b. Dotar el sector de la visibilitat que es mereix amb una pàgina web conjunta, amb jornades de referència i que sigui més atractiu laboralment pels joves i les seves famílies.

c. Facilitar a les empreses la cerca de professionals amb la qualificació adequada a través d’una borsa de treball sectorial i una brosa de subcontractació per proveir serveis externs

d. Millorar les condicions de les empreses a nivell de serveis i subministraments a les zones industrials, perquè siguin més competitives, i també amb un servei de d’assessorament i reorientació industrial individualitzat.

e. Obertura de nous mercats amb una aposta internacional conjunta, assessorament i formació en estratègia comercial i promoció conjunta a l’estranger.

f. Reforçar el potencial innovador de les empreses en col·laboració amb la universitat i els centres d’innovació presents a la comarca.

Aquests objectius s’han concretat i perfilat de manera molt concreta i s’han proposat una trentena d’accions a desenvolupar en un període de dos anys. Així s’han prioritzat diverses accions per començar a treballar per l’adequació de l’oferta formativa, la visibilitat del sector i la promoció conjunta, a més de confeccionar la plataforma de professionals.

Veure resum de l’estudi en el document adjunt

 

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.