Llei Omnibus

13.06.2012

Què són les Lleis Òmnibus?

Les popularment denominades Lleis òmnibus són un conjunt de 5 lleis abastant la major part d�àmbits d�activitat, des de l�agroambiental, l�econòmic i el sanitari fins al cultural o el de la seguretat:

Aquestes 5 lleis tenen el propòsit de modernitzar l�administració a partir de fer-la més àgil, eficient i transparent, preparant-la per contribuir amb major eficàcia a la recuperació econòmica.

Quina finalitat tenen?

Ciutadans, empreses i entitats en general estem acostumats a una manera de fer de l�administració que sovint alenteix i complica les nostres activitats, a causa d�excessives càrregues burocràtiques i normatives. Quan parlem d�activitat econòmica, aquestes càrregues suposen freqüentment un escull a la iniciativa empresarial i, en un moment com l�actual, endarrereixen i dificulten la recuperació econòmica del país.

Les Lleis òmnibus revisen un gran nombre d�aspectes normatius i organitzatius de l�Administració per aconseguir:


  • Reduir la càrrega burocràtica, els terminis de les resolucions administratives i, en definitiva, l�impost del temps, tant per a les empreses com per als particulars.

  • Simplificar l�administració i fer-la més propera i entenedora per a la ciutadania.

  • Convertir l�administració de la Generalitat en àgil, eficient, propera, transparent i competitiva.

L�entrada en vigor d�aquest paquet normatiu estalviarà costos en temps i diners per a les empreses, els ciutadans i l�administració, i facilitarà la iniciativa empresarial . Però la seva rellevància rau essencialment en el fet que estableix una nova filosofia de treball de l�administració , que procura adaptar-se a les necessitats dels sectors productius i del país, i no a la inversa.

Aquestes lleis, ténen com a objectiu final el de contribuir a l�inici de la reactivació econòmica del país .

Us adjuntem pdf amb un resum detallat.

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.