No deixis perdre els teus diners i inverteix en formació

16.09.2011

Recordeu que a finals d� any totes aquelles empreses que no hagueu utilitzat el diners destinats a la formació bonificada els perdreu i que a principis d� any tornareu a disposar de nou del crèdit que us correspon.

Aquests diners són exclusivament destinats per a activitats formatives, és a dir l� empresa no els pot utilitzar per cap altra activitat que no sigui formativa i en cas de no utilitzar-los en formar als seus treballadors els perd.

QUIN ÉS EL CRÈDIT DISPONIBLE PER A CADA EMPRESA?

Amb el nou sistema de Formació Professional per l�ocupació que va entrar en vigor en 2007 les empreses disposen d�un crèdit anual de bonificacions per la formació dels seus treballadors, amb l� objectiu de realitzar accions formatives dirigides a la millora de la qualitat, de les capacitats i competències professionals de les persones. El crèdit prové de l� import cotitzat a la Seguretat Social per l�empresa en concepte de Formació Professional durant l�any anterior. A aquest import se li aplica un percentatge de bonificació en funció de la plantilla mitja que determina el crèdit per formació.

Aquest percentatge serà major quant menor sigui la grandària de les empreses:

De 6 a 9: 100%
De 10 a 49: 75%
De 50 a 249: 60%
250 o més: 50%

Les empreses de 1 a 5 treballadors, en lloc d�un percentatge disposen d�un crèdit de 420€ fixos.

En els temps que corren les empreses no es poden permetre deixar escapar ni un cèntim i des de la UEA us volem ajudar.

COM?

1. Com que som entitat organitzadora d� accions formatives, ens encarreguem de tota la gestió burocràtica, així com de la preparació i remissió de tota la informació necessària i de la realització de les comunicacions oficials a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, sense cap tipus de cost per la seva empresa.

2. L� informem del crèdit bonificable que disposa, l� assessorem sobre les seves necessitats formatives, li oferim un pressupost detallat del import dels cursos que esculli, assumim la gestió burocràtica, realitzem la formació i, a través de la seva gestoria o assessoria li facilitem la informació per la realització de la bonificació.

3. Li oferim una gran oferta de cursos que pot consultar a la nostra pàgina web www.uea.cat i si no troba el curs que necessita li organitzem sense cap tipus de cost addicional.

PROPERS CURSOS:

Aprèn a utlitzar facebook per a empreses

Venda emocional en temps de crisi: com deixar de vendre per què ens comprin

Finances Express: com he d� actuar el 2012

Finances Pràctiques per a la PIME

Conducció Segura Presencial o Semi presencial

Extinció d� Incendis Iniciació

Extinció d� Incendis Equips Primera Intervenció

Extinció d� Incendis Equips Segona Intervenció

Per a més informació 938052292 o a través del correu electrònic formacio@uea.cat

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.