Obligació de registre en el Registre de Productors de Producte

11.01.2023

Origen de l’obligació

El  passat 28 de desembre de 2022 es va publicar al  BOE el nou Reial Decret 1055/2022 d’envasos i residus d’envasos, que inclou l’obligació de la Responsabilitat Ampliada del Productor per als envasos industrials i comercials, així com altres obligacions per als productors de producte.

L’objectiu es fer un seguiment dels envasos i contribuir d’aquesta manera a la circularitat i reciclatge dels envasos de productes introduïts al mercat per les empreses. En definitiva el foment d’envasos reutilitzables i acabar amb els envasos d’un sol ús. Els envasos, en un sentit ampli, són els embolcalls, protecció del producte, fleix… Tot allò orientat a encabir el producte comercialitzat per poder-lo transportar, manipular, protegir, facilitar-ne la manipulació en la distribució i transport fins a lliurar-lo al consumidor final. Per tant, aquesta nova normativa regula que els productors que posen productes en circulació al mercat queden involucrats en la prevenció i en l’organització de la gestió dels mateixos.

A qui afecta? Qui és productor de producte? Sóc productor de producte?

Segons la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, el «productor del producte» és qualsevol persona física o jurídica que desenvolupi, fabriqui, processi, tracti, ompli, vengui o importi productes de forma professional, amb independència de la tècnica de venda utilitzada en la seva introducció en el mercat nacional. S ‘inclou en aquest concepte tant els que estiguin establerts en el territori nacional i introdueixin productes en el mercat nacional, com als que estiguin en un altre país i venguin directament a llars o altres usuaris diferents de les llars privades.

A tots els qui estan encabits en aquesta definició els afecta la normativa.

Tenint en compte les diferents fases de la cadena de comercialització del producte, de forma sintetitzada, estan afectats: Envasadors o empreses que embalin els  seus productes i els posin al  mercat espanyol.  Marques de distribució en els quals no s’ identifiqui l’ envasador.

  1. Importadors de productes envasats en països fora de la UE i que posen els productes envasats al mercat a Espanya
  2. Adquirents intracomunitaris, en països de la UE i que posen els productes envasats al mercat  a  Espanya

Es consideren també:

a)       Operacions des d’un altre país cap a Espanya

Els productors de productes que estiguin establerts en un altre país i que comercialitzin productes a Espanya hauran de complir amb les obligacions del productor del producte. A aquests efectes, podran designar una persona física o jurídica en territori espanyol com a representant autoritzat. Les plataformes de comerç electrònic assumiran les obligacions (financeres, d’informació, així com organitzatives) com a productors de producte en el supòsit que algun productor que estigui establert en un altre país, actuï a través d’elles i no estigui inscrit en els registres corresponents ni doni compliment a les restants obligacions derivades de la responsabilitat ampliada del productor.

b)  Operacions des d’Espanya cap a la Unió Europea

Els productors establerts a Espanya que venguin productes de plàstic d’un sol ús, arts de pesca que continguin plàstic, aparells elèctrics o electrònics, i piles i acumuladors en un altre estat de la Unió Europea en el qual no estiguin establerts, hauran de designar un representant autoritzat en aquest estat.

Termini per dur a terme la inscripció: Abans del proper 29 de març de 2023 (tres mesos després de  l’entrada en vigor del RD). Posteriorment, en el termini habilitat a la secció d’ envasos del Registre de Productors des de la inscripció, les empreses haureu de remetre anualment informació sobre la posada en el mercat dels vostres envasos.

El primer any de report serà amb caràcter retroactiu sobre els envasos posats al mercat el 2021.

Un cop finalitzat el termini anterior, haureu de remetre la informació corresponent a l’any 2022, en els tres mesos següents a aquest termini.

Des de la Unió Empresarial de l’Anoia us recomanem que us familiaritzeu amb el sistema abans de passats aquests tres mesos i no deixar-ho per a darrer moment. Per tant, és del tot recomanable que us familiaritzeu amb el procediment d’inscripció al registre al més aviat possible, per assegurar que teniu els certificats digitals necessaris disponibles, i registrar-vos per disposar del número de Registre.

Tot el procés cal fer-lo telemàticament. Cal disposar de certificat digital. Veureu que la inscripció es senzilla ara mateix que encara no demanen quantitats, sinó tan sols tipologies d’envasos.

També ressaltar que hem observat que, atès que el registre s’acaba de llançar, en alguns moments pot no estar disponible per millores a la seu electrònica.

Ho podeu fer directament, designant representant per aquest tràmit concret o be la persona amb poder de representació de la vostra empresa que ja estigui inscrita en el registre de representants

D’acord amb el que indica l’Article 17.2, si el Productor de Producte és una empresa estrangera, que està establerta en un altre estat membre o país del món (no tenen establiment a Espanya, ni sucursal), haurà de designar una persona física o jurídica com a Representant Autoritzat a  Espanya.  En aquest cas serà el Representant Autoritzat el que ha d’ inscriure en el Registre al Productor Estranger.

Quin és el procediment? Com es pot fer la inscripció?

Aquí teniu els enllaços per començar i fer el registre de la vostra empresa

https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/ficha- procedimiento?procedure_suborg_responsable=11&procedure_etiqueta_pdu=null&procedur e_id=476

https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/

Categories:

Hi ha dues categories específiques vinculades a dos RD diferents del que tractem ara que ja fan declaració també

  • Fabricants de bosses de plàstic
  • Fabricants de neumàtics

*Pot ser que algú de vosaltres estigui encabit en mes d’una categoria

**En general si no us identifiqueu amb cap de les anteriors estareu encabits en la categoria ENVASOS ( “envases” )

RD envasos i residus envasos

En el moment de la inscripció haureu de fer referència al RD que us afecta: Reial Decret 1055/2022 d’envasos i residus d’envasos, que inclou l’obligació de la Responsabilitat Ampliada del Productor per als envasos industrials i comercials, així com altres obligacions per als productors de producte (envasadors).

Cada productor haurà de marcar tots els envasos que posin en el mercat nacional indicant la categoria o categories, si es tracta d’ envasos d’ un sol ús o reutilitzables i per a cadascuna de les categories seleccionades. Així mateix, quan sigui obligatori, de cada selecció realitzada s’haurà de triar almenys un Sistema de Responsabilitat Ampliada (SRAP).  Per a Envasos industrials i comercials es triarà la casella “no constituït”.

Quines conseqüències hi ha si no faig la inscripció?

Hi haurà inici d’un procediment sancionador. És una obligació vinculada al medi ambient i a l’economia circular, però també, a la fiscalitat. També el Reial Decret inclou un nou impost al plàstic

Altres aspectes a tenir en compte després d’haver fet la inscripció

El sistema un cop feta la inscripció generarà un registre amb el format següent segons categoria:

– BOL/ANY REGISTRE/XXXXXXXXX: per al RD de bosses. Reial Decret 293/2018, de 18 de maig.

– NEU/ANY REGISTRE/XXXXXXXXX: per al RD de pneumàtics. Reial Decret 731/2020, de 4 d’agost.

– ENV/ANY REGISTRE/XXXXXXXXX: per al RD d’envasos. Reial Decret 1055/2022, de 27 de setembre.

On XXXXXXXXX és un comptador de 9 dígits i ANY REGISTRE és l’any en què s’inscriu en el registre de productors de producte

Encara que s’actualitzin les dades per al registre d’un productor, el número de registre de cada producte continua sent el mateix.

Els números de registre per cada secció apareixeran també en les dades del formulari emplenat.

Important!: El número de registre haurà de figurar en les factures i qualsevol documentació que acompanyi les transaccions comercials de productes envasats, de conformitat amb el Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre d’envasos i residus d’envasos.

A manca d’una data indicada per al començament d’ aquesta obligació la interpretació dels assessores legals es que el termini per incloure el número de registre en les factures seran els 3 mesos de termini per donar-se d’ alta en el Registre.

Per tant, fet el registre en totes les factures dels productes comercialitzats caldrà incloure la referència dels envasos registrats, que “embolcallen – envasen – acompanyen” el producte

Recordeu descarregar-vos el justificant de registre en el que hi ha indicació de data i hora del registre data i hora, dades del sol·licitant i representant si fos el cas i documents aportats un cop acabat el procediment de registre i feta la signatura en el sistema

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.