Subvencions per a pimes per a la implantació de plans d�igualtat

26.06.2012

La Direcció General per a la Igualtat d�Oportunitats del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha publicat la convocatòria de subvencions per a pimes per a la implantació de plans d�igualtat , que responguin al compromís de facilitar la igualtat entre dones i homes en el àmbit de les empreses.

Les ajudes estan destinades a petites i mitjanes empreses i altres entitats d�entre 30 i 250 treballador s i treballadores per a l�elaboració i implantació de plans d�igualtat per al foment de la igualtat efectiva de dones i homes.

Per poder optar a les ajudes, que tindran un import màxim de 10.000 euros , cal presentar un projecte que contempli els següents punts:


  • Un diagnòstic de la situació de partida de l�entitat en relació a la igualtat d�oportunitats entre homes i dones.

  • L�elaboració d�un pla d�igualtat on s�agrupin un conjunt de mesures derivades dels resultats obtinguts en la diagnosi i que fomentin la igualtat entre homes i dones.

· La primera fase d´aplicació de les mesures establertes en el Pla que s´hagin considerat prioritàries en funció de mancances detectades en la diagnosi

La data límit per a la presentació de les sol·licituds és el dia 9/7/2012. Per a més informació us adjuntem el link amb informació sobre la subvenció

http://www.msc.es/ca/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/Planes_de_Igualdad/PdI_2012/subv_2012.htm

Altres notícies

Anoia, patrimoni industrial – “La igualadina cotonera”

Anoia, patrimoni industrial – “La igualadina cotonera”

L'Anoia és vestigi i testimoni del seu passat industrial, territori i essència d'un imponent patrimoni industrial de llarga i reconeguda tradició, que avui dia reflecteix el que vàrem ser, el que som i el que ens projecta el futur. Des de la Unió Empresarial de...

Obligació de registre en el Registre de Productors de Producte

Obligació de registre en el Registre de Productors de Producte

Origen de l’obligació El  passat 28 de desembre de 2022 es va publicar al  BOE el nou Reial Decret 1055/2022 d'envasos i residus d'envasos, que inclou l'obligació de la Responsabilitat Ampliada del Productor per als envasos industrials i comercials, així com altres...

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.