Subvencions per a pimes per a la implantació de plans d�igualtat

26.06.2012

La Direcció General per a la Igualtat d�Oportunitats del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha publicat la convocatòria de subvencions per a pimes per a la implantació de plans d�igualtat , que responguin al compromís de facilitar la igualtat entre dones i homes en el àmbit de les empreses.

Les ajudes estan destinades a petites i mitjanes empreses i altres entitats d�entre 30 i 250 treballador s i treballadores per a l�elaboració i implantació de plans d�igualtat per al foment de la igualtat efectiva de dones i homes.

Per poder optar a les ajudes, que tindran un import màxim de 10.000 euros , cal presentar un projecte que contempli els següents punts:


  • Un diagnòstic de la situació de partida de l�entitat en relació a la igualtat d�oportunitats entre homes i dones.

  • L�elaboració d�un pla d�igualtat on s�agrupin un conjunt de mesures derivades dels resultats obtinguts en la diagnosi i que fomentin la igualtat entre homes i dones.

· La primera fase d´aplicació de les mesures establertes en el Pla que s´hagin considerat prioritàries en funció de mancances detectades en la diagnosi

La data límit per a la presentació de les sol·licituds és el dia 9/7/2012. Per a més informació us adjuntem el link amb informació sobre la subvenció

http://www.msc.es/ca/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/Planes_de_Igualdad/PdI_2012/subv_2012.htm

Altres notícies

Descomptes especials Factor Energia

Aquest descompte varia entre el 5% i el 15% en funció de la potència que l�empresa tingui contractada.Podeu consultar les condicions específiques del conveni, a l�àrea de socis de la nostra...

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.