Objectius de la comissió UEA Circular

Des de la Unió Empresarial de l’Anoia en els darrers anys s’ha apostat en ferm per la transició de les empreses cap a un model més sostenible i eficient, per ajudar a les organitzacions a incorporar l’economia circular i les seves estratègies en els models de negocis, per canviar la manera de fer les coses, aconseguir millores i beneficis i materialitzar i mostrar el seu compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat.

El Grup de treball d’Economia Circular és el que vetlla i treballa per apropar accions i propostes en aquesta línia i està integrat per empreses de diversos sectors, experts ambientals, empreses gestores de residus, enginyeries, juntament amb la Universitat del Campus Igualada.

L’objectiu d’aquest grup de treball és, per una banda, apropar les eines, possibilitats i estratègies de l’economia circular a les empreses, organitzar accions i projectes per les empreses, assessorar-les per a que puguin integrar-ho dins de casa i treballar pel foment de l’economia circular a nivell comarcal, en els diferents eixos, empresarials i socials.