Objectius de la comissió UEA Autònoms

Els autònoms són una part molt important del teixit empresarial del nostre territori; actualment a Catalunya, el col·lectiu d’autònoms està format per més de 500.000 persones dels quals 8.000 a la nostra comarca.

 

Els autònoms són, doncs, un col·lectiu amb un pes específic important, que crea riquesa i genera ocupació i que, per tant, tenen un paper clau en la dinamització econòmica del nostre territori.

Des de la UEA, volem impulsar i contribuir a la competitivitat i al creixement dels projectes empresarials dels autònoms i emprenedors posant al seu abast diferents eines i serveis que cobreixen totes les àrees de negoci, des del finançament fins a temes de recursos humans o tecnològics adaptats a les seves necessitats.

En aquest sentit per l’alt nombre d’autònoms a la comarca, pel que representa aquest col·lectiu i per la necessitat de respondre a les seves necessitats, la UEA  va crear l’any 2017 una taula de professionals autònoms a nivell comarcal denominada UEA Autònoms.

La Unió Empresarial de l’Anoia crea UEA Autònoms per promoure, defensar i promocionar els interessos del col·lectiu dels autònoms a la nostra comarca; on els integrants que en formen part puguin promoure projectes, compartir experiències, establir llaços de col·laboracions, expressar i fer un front comú per  defensar els seus interessos col·lectius. Així com a donar suport als nous professionals i generar nous projectes, i dotar-los d’eines per la seva competitivitat, consolidació i creixement.

Així doncs, responent a les mancances i necessitats del sector, UEA Autònoms té  com a principal objectiu posar totes les facilitats al col·lectiu de professionals lliures perquè puguin desenvolupar les seves tasques de la manera més senzilla possible, posant a la seva disposició els recursos necessaris o els llocs on trobar-los.